logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
Київський національний
торговельно-економічний
університет
logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
img

Міжнародне визнання освітніх програм КНТЕУ для сфери туризму

Загальна інформація

Освітньо-професійні програми з підготовки фахівців для туристичного та готельно-ресторанного бізнесу, розроблені в Київському національному торговельно-економічному університеті (КНТЕУ), першими і єдиними від ВНЗ України визнані Міжнародною федерацією ІТ, подорожей та туризму (IFITT). Ці програми КНТЕУ включено до переліку International Federation for IT and Travel & Tourism (IFITT) e-Tourism Knowledge Map http://wiki.ifitt.org/index.php/E-Tourism_Institutions.

Карта IFITT знань з е-туризму показує найбільш вагомі дослідження з електронного туризму та освітні програми е-туризму серед існуючих (всього 21) найбільш відомих університетів та інститутів з усього світу.

IFITT – спільнота, яка заохочує обмін знань стосовно e-Tourism між дослідниками і викладачами, а також між науковими колами та індустрією.

З метою подальшого розвитку цієї спільноти служби IFITT постійно збирають бібліографічні дані стосовно дослідженнь електронного туризму та освіти в цій сфері. Провідні установи, що працюють в області електронного туризму і перебувають у діалозі з організацією, можуть обмінюватися досвідом, результатами, документами для використання у своїх науково-дослідних і освітніх програмах із метою їх подальшого вдосконалення.

Щиро дякуємо організаторам співпраці від International Federation for IT and Travel & Tourism (IFITT) та бажаємо всім учасникам діалогу плідної співпраці та успіхів!

04.04.2017
redactor
487
остання редакція 04.07.2017
redactor