logo
Факультет міжнародної торгівлі та права
Факультет міжнародної торгівлі та права
logo
Факультет міжнародної торгівлі та права
img

Головна

міжнародної торгівлі та права

Декан факультету
ЛАДИЧЕНКО КАТЕРИНА ІЛЛІВНА, 
кандидат економічних наук,

доцент 

ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ТА ПРАВА

Факультет міжнародної торгівлі та права створений у 2016 році.

До складу факультету входять 7 кафедр:

  • Кафедра міжнародних економічних відносин
  • Кафедра інформаційних технологій в міжнародній торгівлі
  • Кафедра міжнародного публічного права
  • Кафедра міжнародного приватного, комерційного та цивільного права
  • Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права
  • Кафедра загальноправових дисциплін
  • Кафедра сучасних європейських мов

Факультет готує висококваліфікованих спеціалістів з права та міжнародного права, міжнародної економіки, менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, міжнародної торгівлі, бізнесу та маркетингу, фахівці комп’ютерної сфери.


Факультет співпрацює з Вищим Господарським Судом України, Інститутом держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, Міністерством соціальної політики України, Союзом промисловців та підприємців України, Українською спілкою підприємців малих, середніх та приватизованих підприємств, Торгово-промисловою палатою України, Державною фіскальною службою України (Департаментом організації митного контролю) та значною кількістю вітчизняних та транснаціональних підприємств, де студенти проходять практику та виконуютьь випускні кваліфікаційні роботи.


Спеціальності

051«ЕКОНОМІКА»
Спеціалізація «Міжнародна економіка» (ступені бакалавра та магістра)

Здобуття знань і практичних навичок за даною спеціальністю відкриє Вам усі таємниці і тонкощі системи міжнародних економічних відносин, яка успішно функціонує на національному та інтернаціональному рівнях у наш час. Все це дає змогу студентам стати першокласними фахівцями, забезпечує їх підготовку з міжнародної економіки високого професійного рівня для підрозділів з зовнішньоекономічної діяльності, для приватного бізнесу, державних установ, місцевого самоврядування.

Аспекти діяльності: розробка й обґрунтування стратегії міжнародної діяльності підприємства; аналіз міжнародних фінансових, інвестиційних ринків, валютних операцій; складання платіжних і розрахункових балансів; здійснення міжнародних розрахунків; організація зовнішньоторговельних операцій; аналіз економічних явищ і процесів, тенденцій розвитку світового господарства.

Випускники зможуть обіймати посади: приватна підприємницька діяльність у сфері міжнародної торгівлі; директор (керівник) малого підприємства; економіст з міжнародної торгівлі; фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку; експерт-консультант з питань міжнародної економіки.


073 «МЕНЕДЖМЕНТ»

Спеціалізація «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності » (ступені бакалавра та магістра)

Фахівець у сфері зовнішньоекономічної діяльності – професія, актуальна не лише для сучасного світу. Вона користуватиметься попитом і в майбутньому, оскільки завжди існуватиме ділова співпраця України з іншими державами. Міжнародних менеджерів потребують спільні підприємства, компанії з іноземними інвестиціями, підприємства, що виходять зі своєю продукцією на зовнішній ринок, транснаціональні корпорації.

Аспекти діяльності: забезпечення процесу ведення та укладання зовнішньоекономічних угод; планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства; аналіз і розрахунок економічних показників зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

Випускники зможуть обіймати посади: власна підприємницька діяльність у сфері ЗЕД; менеджер зовнішньоекономічної діяльності; митний брокер; керівник, спеціаліст, економіст, аналітик, підприємств та організацій, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність.


056 «МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ»

Спеціалізація «Міжнародний бізнес» (ступінь бакалавра)

Міжнародний бізнес є тим ідеальним базовим напрямом для тих, хто бажає побудувати широку основу для подальшого розвитку професійних компетенцій в майбутньому. Студенти вчаться глобально мислити та сприяти діяльності компаній на міжнародному ринку, професійно вирішувати завдання міжнародної конкуренції, отримують виключно високий рівень мовної компетенції міжособистісного спілкування. Випускники використовують свої знання в консалтингових, маркетингових, фінансових, виробничих та інших компаніях, що сприяє укріпленню економічних позицій України в світі.

Аспекти діяльності: комплексний аналіз міжнародного середовища компаній; моделювання ринкової ситуації з урахуванням міжнародної конкурентоспроможності товарів; розвиток комунікацій із зарубіжними партнерами; організація дипломатичної роботи.

Випускники зможуть обіймати посади: консультант із зовнішньоекономічних питань; дилери та брокери із заставних, фінансових операцій та купівлі-продажу товарів; агенти з клірингу та експедиції, комерційних послуг; інспектор з експорту.

Спеціалізація «Міжнародна торгівля» (ступінь бакалавра)

«Міжнародна торгівля» — це комерційна діяльність, що перетинає національні кордони.
Дана спеціальність розширює світопогляд знань в галузі міжнародної торгівлі, міжнародного бізнесу, міжнародних угод, аналізу міжнародного ринку.
Майбутні фахівці стануть знавцями найпоширенішої сфери міжнародних економічних відносин, яка відображає стан і перспективи просування різних товарних форм як між національними економіками, так і між транснаціональними корпораціями.

Аспекти діяльності: організація міжнародних торговельних операцій підприємства; оцінювання ефективності міжнародної торгівлі, розроблення  стратегії геопросторової та секторальної диверсифікації торговельних міжнародних потоків.

Випускники зможуть обіймати посади: економіст з міжнародної торгівлі, агент з комерційного обслуговування, торговельний агент, торговельний інспектор, інспектор з експорту, керівник торговельно-економічної місії.


Спеціалізація «Міжнародний маркетинг» (ступінь бакалавра)

Маркетолог – одна з найперспективніших і затребуваних професій на ринку праці, а міжнародний маркетинг належить до найбільш високооплачуваних в Україні та світі! Майбутні кваліфіковані спеціалісти даної сфери стануть повністю обізнаними і навченими усім аспектам системи організації та управління підприємством, яка забезпечує успіх діяльності підприємця в умовах ринку.

Аспекти діяльності: управління операційною та стратегічною міжнародною маркетинговою діяльністю транснаціональної компанії; проведення й оцінювання ефективності маркетингових заходів на національному та міжнародних ринках; аналіз стану глобального економічного середовища, організація виходу вітчизняних підприємств на зарубіжні ринки.

Випускники зможуть обіймати посади: консультант з маркетингу, фахівець з методів розширення ринків збуту (маркетолог), фахівець-аналітик з дослідження міжнародних товарних ринків; торговельний представник


081«ПРАВО»

Юрист - це одна з найбільш поширених, необхідних і високооплачуваних професій у цивілізованому суспільстві.

 Кожному потрібен свій юрист, як і свій лікар. Факультет міжнародної торгівлі та права здійснює підготовку фахівців, які мають необхідний рівень правових та економічних знань і здатні працювати на рівні сучасних вимог на сучасній світоглядній, науковій та методичній основі. Підготовка за цією спеціальністю забезпечує інтеграцію юридичних та економічних знань, комп'ютерної грамотності, високий рівень загальної культури та правосвідомості, володіння навичками цивілізованого ведення бізнесу.

Спеціалізація «Комерційне право» (ступені бакалавра та магістра)

Аспекти діяльності: консультативна та прогностична робота на основі аналізу міжнародних договорів та національного, зарубіжного законодавства, юридичної практики, досягнень правової науки; кваліфікація правопорушень, визначення обґрунтованості юридичних стягнень; тлумачення правових актів; формування юридичних висновків з питань правового забезпечення господарської (комерційної) діяльності між суб’єктами господарювання України та/або іноземними контрагентами. Найбільша увага приділяється господарському праву та процесу, комерційному праву,  договірному праву, міжнародному приватному праву.

Наші випускники працюють: юрисконсультами, адвокатами, помічниками адвоката, нотаріусами, помічниками нотаріуса, суддями, помічниками судді, спеціалістами державної служби, відповідальними секретарями судової колегії, державними виконавцями, судовими виконавцями, викладачами навчальних закладів та науковими співробітниками.

Спеціалізація «Цивільне право і процес» (ступені бакалавра та магістра)

Аспекти діяльності: консультативна та прогностична робота на основі аналізу міжнародних договорів та національного, зарубіжного законодавства, юридичної практики, досягнень правової науки; тлумачення правових актів; формування юридичних висновків з питань правового забезпечення відносин у сфері цивільного, сімейного та житлового права. Найбільша увага приділяється цивільному праву та процесу, адвокатурі, нотаріату.

Наші випускники працюють: юрисконсультами, адвокатами, помічниками адвоката, нотаріусами, помічниками нотаріуса, суддями, помічниками судді, відповідальними секретарями судової колегії, державними виконавцями, судовими виконавцями, спеціалістами державної служби, викладачами навчальних закладів та науковими співробітниками.

Спеціалізація «Фінансове право» (ступені бакалавра та магістра)

Аспекти діяльності: експертна оцінка процесів, явищ і подій на основі аналізу міжнародного та національного законодавств, юридичної практики, досягнень правової науки; кваліфікація правопорушень, визначення обґрунтованості юридичних стягнень; тлумачення правових актів; формулювання юридичних висновків з питань правового забезпечення фінансової діяльності.

Випускники зможуть обіймати посади: відповідальний секретар судової колегії, державний виконавець, судовий виконавець, помічник адвоката, помічник нотаріуса, помічник судді, юрист, юрисконсульт, спеціаліст державної служби.

Спеціалізація «Правове забезпечення безпеки підприємницької діяльності» (ступені бакалавра та магістра)

Аспекти діяльності: експертна оцінка процесів, явищ і подій на основі аналізу міжнародного та національного законодавств, юридичної практики, досягнень правової науки; кваліфікація правопорушень, визначення обґрунтованості юридичних стягнень; тлумачення правових актів; формулювання юридичних висновків з питань правового забезпечення безпеки підприємницької діяльності.

Випускники зможуть обіймати посади: відповідальний секретар судової колегії, державний виконавець, судовий виконавець, помічник адвоката, помічник нотаріуса, помічник судді, юрист, юрисконсульт, спеціаліст державної служби.

Спеціалізація «Міжнародне право » (ступені бакалавра та магістра)

Аспекти діяльності: застосування норм міжнародного права, аналітична, прогностична та консультативна робота у сфері міжнародних відносин, аналіз міжнародної інформації, захист законних інтересів підприємств, установ, організацій та громадян, засвідчення юридичних фактів, надання правової допомоги, представництво інтересів підприємств, установ та організацій в органах державної влади та судах, захист інтересів держави та громадян від злочинних посягань.

Випускники зможуть обіймати посади: радник з міжнародного права, перекладач, помічник судді,  помічник прокурора, помічник адвоката, помічник нотаріуса, представник, слідчий,  експерт, дізнавач підрозділів Національної поліції та органів доходів і зборів, державний виконавець, юрист, юрисконсульт, спеціаліст державної служби,  викладач навчальних закладів та науковий співробітник.

122 «КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ»

Спеціалізація «Комп'ютерні науки та інформаційні технології» (ступені бакалавра та магістра)

Цікавишся інформаційними технологіями та програмуванням?

 Хочеш дізнатись, як розвиваються новітні технології та створювати власні? Мрієш розібратись, як саме прогнозується розвиток науки та техніки? «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» - це спеціальність саме для тебе. Основа спеціальності - абстрактні ідеї, які базуються на використанні фундаментальних математичних знань, надає величезні можливості для успішної кар'єри - системне мислення і ґрунтовна підготовка, що дозволяють випускнику легко адаптуватися у різних галузях інформаційних технологій.

      Аспекти діяльності: наладка, виробництво та експлуатація інформаційних систем і програмних засобів, розробка та створення методів і технологій зберігання, вирішення задач прогнозування процесів в економіці та фінансовій сфері, міжнародній торгівлі та бізнесі, обробка та використання інформації в різних сферах людської діяльності.

    Випускники зможуть обіймати посади: програміст, прикладний програміст, системний програміст, розробник програмного забезпечення, web програміст, адміністратор баз даних, адміністратор мереж, системний адміністратор, аналітик комп’ютерних мереж, проектувальник інформаційних систем, керівник проектів, інженер-програміст та ін.

Не вагайся, приєднуйся до найміцнішої родини КНТЕУ ФМТП!

ЦЕ НОВИЙ ЧАС,

ЦЕ ЛИШ ТВІЙ ШАНС,

ЦЕ ТВОЯ ПОРА

РАЗОМ З ФМТП!

01.02.2016
adv
9234
остання редакція 16.02.2017
redactor