logo
Кафедра міжнародного публічного права
Кафедра міжнародного публічного права
logo
Кафедра міжнародного публічного права
img

Головна

міжнародного публічного права

                                                                                                Девіз кафедри: «Користь, честь і слава» (Utilitas, Honor et Gloria)

З метою забезпечення потреб торгово-економічного комплексу у підговці фахівців-міжнародників, здатних вирішувати професійні завдання в сфері міжнародного права, в Київському національному торгово-економічному університеті у 2016 році була створена кафедра міжнародного публічного права, яка стала правонаступником кафедри міжнародного права, реорганізованого Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Протягом короткого періоду часу вченими кафедри закладено концептуальні напрямки становлення та  подальшого розвитку кафедри міжнародного публічного права, сформовано науково-педагогічний колектив фахівців, визначено напрями наукових досліджень з сучасної  проблематики теорії і практики міжнародного права.

В Київському національному торгово-економічному університеті в системі учбових і наукових підрозділів кафедра стала займати одне з провідних місць.

Кафедра є випускаючою і готує спеціалістів освітнього ступеню – бакалавр, магістр міжнародного права, спеціалізація “Міжнародне торгове право”. Разом з тим кафедра забезпечує навчальний процес підготовки бакалаврів та магістрів спеціалістів інших профілів.

Кафедра забезпечує викладання, на факультеті міжнародної торгівлі та права, а також на інших факультетах, дисциплін міжнародно-правового циклу, з більш поглибленим викладанням питань правового регулювання міжнародних економічних та торгівельних відносин на глобальному і регіональному (європейському рівні), а також зовнішньоекономічної діяльності.

Головна мета кафедри міжнародного публічного права – дати глибокі знання студентам із дисциплін, які вона забезпечує, що в майбутньому гарантує суспільству кваліфікованого фахівця, який любить свою роботу.

Основні сфери діяльності майбутніх випускників пов’язані з правовим регулюванням зовнішньоекономічної діяльності державних підприємств, дипломатичною службою, роботою в урядових структурах, представництвах, місіях, транснаціональних корпораціях, експертною та аналітичною діяльністю в міжнародних організаціях тощо.

На кафедрі розробляються актуальні проблеми теорії міжнародного права, міжнародного гуманітарного права, морського, екологічного, повітряного права, захист прав людини.

Головним напрямом розвитку кафедри міжнародного публічного права є нарощування її потенціалу, як наукового та аналітичного центру Київського національного торгово-економічного університету в сфері міжнародного публічного права.

На кафедрі відкрита аспірантура з міжнародного права (з відривом і без відриву від виробництва), яка підготувала більше 30 кандидатів наук зі спеціальності 12.00.11. – Міжнародне прав.

Колектив кафедри працює над НДР за темою «Міжнародне право в умовах глобалізації». З метою забезпечення навчального процесу викладачами кафедри видано ряд спеціальної літератури, в тому числі підручники з грифом МОН України.

Кафедра має потужну матеріально-технічну базу, оснащення для візуального супроводження лекційних і практичних занять, що забезпечує сучасний рівень навчального процесу та організації науково-дослідної роботи студентів.

На базі кафедри міжнародного публічного права діє студентський науковий гурток з проблем теорії та практики міжнародного права.

04.02.2016
adv
1228
остання редакція 03.04.2017
42418