logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
Київський національний
торговельно-економічний
університет
logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
img

Інформаційні пакети (опис дисциплін)

Студенту

Інформаційний пакет – документ, що містить інформацію про навчальний заклад, його навчальні структурні підрозділи (інститути, факультети, кафедри), організацію та структуру навчального процесу в цілому та окремих дисциплін, іншу корисну інформацію. Ознайомлення з інформаційним пакетом дозволить сформувати враження про майбутній фах, зрозуміти сутність професійних компетенцій.

Щоб відкрити файл натисніть на назву напряму підготовки (спеціальності/професійного спрямування).

Інформаційні пакети освітнього рівня БАКАЛАВР

Галузь знань

Спеціальність

Професійні спрямування
1401 Сфера обслуговування 140103 Туризм 
03 Гуманітарні науки 035 Філологія Переклад - англійська мова
06 Журналістика 061 Журналістика 061 Реклама і зв’язки з громадськістю 

0304 Право

030401 Правознавство 

 Комерційне право,
Фінансове право,
Правове забезпечення безпеки
підприємницької діяльності
0305 Економіка та підприємництво 030508 Фінанси і кредит

«Фінансове посередництво»,

«Фінанси підприємства» 

«Банківська справа» 

030510 Товарознавство і торговельне
підприємництво 

Товарознавство і комерційна діяльність, Товарознавство та експертиза в митній справі, Експертиза товарів та послуг, Організація оптової та роздрібної торгівлі, Управління безпечністю та якістю товарів

Організація оптової та роздрібної торгівлі

05 Соціальні та поведінкові науки 056 Міжнародні економічні відносини Міжнародний бізнес
053 Психологія
030507 Маркетинг Маркетинг, Рекламний бізнес
051 Економіка

Фінанси підприємства

Економіка підприємства

Економічна безпека підприємства

Економічна кібернетика

0306 Менеджмент і адміністрування 030601 Менеджмент
Управління в сфері економічної конкуренції

Менеджмент туристичного бізнесу,

Менеджмент туристичного бізнесу, Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу

Менеджмент організацій торгівлі, Менеджмент митної справи, Менеджмент персоналу
07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування, Аудиторська діяльність,
Фінансовий контроль
072 Фінанси, банківська справа та страхування

Державні фінанси, Державна казначейська справа, Страхування

Фінансове посередництво

Банківська справа

073 Менеджмент

Менеджмент організацій, Торговельний менеджмент,
Менеджмент персоналу

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Туристичний менеджмент

074 Публічне управління
та адміністрування
075 Маркетинг Маркетинг, Рекламний бізнес
076 Підприємництво, торгівля
та біржова діяльність

Оптова і роздрібна торгівля

Управління безпечністю та якістю товарів

Товарознавство та організація зовнішньої торгівлі

Товарознавство і комерційна логістика

Митна справа

030509 Облік і аудит  Облік і аудит в підприємництві, Державний фінансовий контроль, Аудиторська діяльність в приватному секторі
12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного
забезпечення
Інженерія програмного
забезпечення
0501 Інформатика та обчислювальна техніка 050103 Програмна інженерія
0517 Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції 051701 Харчові технології та інженерія Технології в ресторанному господарстві

Інформаційні пакети освітнього рівня МАГІСТР

Галузь знань

Спеціальність
Спецалізація Професійні спрямування
1401 Сфера обслуговування 14010102 Курортна справа 
24 Сфера обслуговування 241 Готельно-ресторанна справа Готельна і ресторанна справа
Міжнародний готельний бізнес
242 Туризм

Міжнародний туристичний бізнес

Курортна справа

05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка

Економіка підприємства

Економічна безпека підприємства

Міжнародна економіка

053 Психологія 
056 Міжнародні економічні
відносини
Міжнародний бізнес
12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки
та інформаційні технології
06 Журналістика 061 Журналістика 061 Реклама 
0306 Управління та адміністрування  074 Публічне управління
та адміністрування
0305 Економіка та підприємництво 030502 Економічна кібернетика 03050201 Економічна кібернетика 
03050401 Економіка підприємства 03050401 Економіка підприємства Економічна безпека підприємства
03051005 «Організація оптової
та роздрібної торгівлі»
030508 Фінанси і кредит 03050801 Фінанси і кредит 
«Фінансове посередництво» 
03050901 Облік і аудит «Облік і аудит в підприємництві», 
«Управління інформаційними
ресурсами в обліку»,
«Державний фінансовий контроль»,
«Аудит державних фінансів», "Аудиторська діяльність в приватному секторі"
07 Управління та адміністрування  073 Менеджмент Менеджмент інвестиційної діяльності 
Менеджмент зовнішньоекономічної
діяльності 

Менеджмент організацій, Менеджмент персоналу, Менеджмент інноваційної
діяльності

Туристичний менеджмент

072 Фінанси, банківська справа та страхування Банківська справа

Державні фінанси, Страхування

Фінансове посередництво

075 Маркетинг Маркетинг, Рекламний бізнес
074 Публічне управління та
адміністрування
Управління в сфері економічної
конкуренції
076 Підприємництво, торгівля
та біржова діяльність

Управління безпечністю та якістю
товарів

Товарознавство та організація
зовнішньої торгівлі

Організація оптової та роздрібної торгівлі

Товарознавство та комерційна
логістика

Митна справа

0306 Менеджмент і адміністрування

03060102 Менеджмент інноваційної
діяльності

03060106 Управління в сфері економічної конкуренції 

03060107 Логістика

0304 Право 030401 Правознавство 03040101 Правознавство  Комерційне право,
Фінансове право,
Правове забезпечення безпеки
підприємницької діяльності
08 Право 082 Міжнародне право Міжнародне право
18 Виробництво та технології 181 Харчові технології Ресторанні технології
24 Service Industry

242 Tourism

241 Hotel and Restaurant Business

International Tourism Business

International Hotel Business

07 Management and Administration 073 Management

Trade Management

Tourism Management

Hotel and Restaurant Management

Management of Foreign Economic Activity

05 Social and Behavioural Sciences 051 Economics

Financial Management

International Economy

27.08.2015
adv
45707
остання редакція 16.06.2017
redactor