logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
Київський національний
торговельно-економічний
університет
logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
img

Впевнений розвиток наукового потенціалу КНТЕУ

Загальна інформація

У грудні 2016 року були підведені підсумки бібліометричних показників, які використовуються в якості джерела для експертного оцінювання результативності вітчизняних вчених. 

Як відомо, завдяки сервісу Google Scholar з’явилася можливість представлення бібліометричних профілів наукових колективів, створених університетами та науково-дослідними установами, кафедрами, відділами, лабораторіями. Упорядкування профілів проводиться за індексом Гірша, а в межах одного індексу – в алфавітному порядку.

У рейтингу наукових колективів Google Scholar, за результатами діяльності 2016 року, науковці КНТЕУ обійняли 6 місце.

За рівнем публікаційної активності ВНЗ України в 2014-2016 рр. та статистикою цитувань у базі даних Scopus – КНТЕУ на 29 місці.

 

13.01.2017
adv
1378
остання редакція 14.04.2017
redactor