logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
Київський національний
торговельно-економічний
університет
logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
img

Висока оцінка випускних кваліфікаційних робіт магістрів ФЕМП

Загальна інформація

16 січня 2016 року розпочався цикл захистів випускних кваліфікаційних робіт студентів ФЕМП.

Кафедра економіки та фінансів підприємства продовжує багаторічну традицію залучення до проведення атестації здобувачів освіти рівня "магістр" провідних фахівців та науковців.

В період 16 - 20 січня 2017 р. було проведено захист випускних кваліфікаційних робіт здобувачів освіти рівня "магістр". Головами екзаменаційних комісій були:

  • за спеціальністю 8.03050401 "Економіка підприємства" старший науковий співробітник відділу державних фінансів ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", к.е.н. Степанова О.В. та голова Київського обласного державно-комунального фонду підтримки підприємництва, член наглядової Ради з інвестиційної підтримки бізнесу, к.е.н. Підлісецький Ю.Г.
  • за спеціальністю 8.03050401 "Економіка підприємства" спеціалізація «Економічна безпека підприємства» державний експерт служби з питань економічної, соціальної та енергетичної безпеки Апарату Ради національної безпеки і оборони України, к.е.н. Бурбела Т.М.
  • за спеціальністю 8.03050801 “Фінанси і кредит” головний бухгалтер ПАТ «Київзовніштранс», к.е.н. Обущак Т.А.
  • за спеціальністю 8.03050801 “Фінанси і кредит” (англомовна програма) радник з питань міжнародного та податкового права АТ «СТ Партнерс», к.е.н. Пікуш Т.А., який є випускником КНТЕУ.

Членами екзаменаційних комісій було ґрунтовно і детально проаналізовано доробки студентів, відзначено високий рівень виконання випускних кваліфікаційних робіт, переважна більшість яких відрізнялась глибиною проведеного дослідження, авторським підходом до розв’язання проблеми. Проведення захисту випускних кваліфікаційних робіт показало що студенти оволоділи сучасним інструментарієм управління фінансово-майновим станом підприємства. Члени екзаменаційної комісії відмітили  вміння студентів використовувати сучасні вітчизняні та зарубіжні методики аналізу, діагностики, планування та прогнозування результатів господарсько-фінансової діяльності підприємства, орієнтацію на формування навичок управлінської роботи щодо обґрунтування стратегії та тактики господарської діяльності підприємства в цілому та за окремими її напрямками, зокрема фінансового менеджменту та оподаткування, інвестиційного менеджменту та аналізу, антикризового управління, оцінки бізнесу та майна.

Під час захисту випускних кваліфікаційних робіт комісіями було відмічено високий рівень підготовки як випускних кваліфікаційних робіт так і здобувачів, що знайшло відображення у рекомендації екзаменаційною комісією 14 випускних кваліфікаційних робіт до участі у Вузівському конкурсі випускних кваліфікаційних робіт та 8 студентів, які продемонстрували здатність та схильність до наукової роботи, рекомендовані до вступу в аспірантуру КНТЕУ.


17 січня 2017 року відбувся публічний захист випускних кваліфікаційних робіт в Антимонопольному комітеті України. Екзаменаційна комісія № 20 із захисту випускних кваліфікаційних робіт Київського національного торговельно-економічного університету працювала під головуванням кандидата економічних наук, головного експерта відділу ринків зв’язку та телекомунікацій Департаменту досліджень і розслідувань ринків невиробничої сфери Антимонопольного комітету України – Карп’юк О.П.

На цьому засіданні представили свої випускні кваліфікаційні роботи студенти спеціальності 8.03060106 «Управління у сфері економічної конкуренції» Київського національного торговельно-економічного університету. Тематика випускних робіт охоплювала актуальні питання розвитку конкуренції на товарних ринках та в економіці в цілому в період економічної нестабільності, конкурентної політики у сфері публічних закупівель, захисту від недобросовісної конкуренції тощо.

Найкращими екзаменаційна комісія визнала випускні роботи Андрія Костенка, Артема Гречкіна, Марини Улько та Анни Бур`ян, оцінивши їх захист на «відмінно».


17-18 січня 2016 року захищали свої кваліфікаційні роботи студенти денної форми навчання освітнього ступеня “Магістр” спеціальності “Психологія”.

Голова екзаменаційної комісії захисту випускних кваліфікаційних робіт студентів спеціальності “Психологія”  –  доктор психологічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки та техніки 2010 року Клименко Віктор Васильович та члени екзаменаційної комісії за практичну значущість, високий професійний рівень, інноваційність підходів до розробки пропозицій у галузі економічної та організаційної психології відзначили випускні кваліфікаційні роботи студентів: Шатілової Олександри, Овчаренко Ірини, Шейко Тетяни.

У цілому методичний та науково-практичний зміст випускних кваліфікаційних проектів (робіт) студентів-випускників обраної спеціальності були високо оцінені екзаменаційною комісією та були рекомендовані до отримання дипломів з відзнакою.


У період з 16 по 20 січня на кафедрі менеджменту відбулися захисти випускних кваліфікаційних робіт магістрів другого року навчання. Загалом на кафедрі працювало п'ять державних екзаменаційних комісій. Їх очолили провідні фахівці державної служби та керівники успішних бізнес-установ сьогодення: 

  • Дмитренко Інна Андріївна – заступник начальника управління багатостороннього та двостороннього співробітника Департаменту міжнародного торговельно-економічного співробітництва та європейської інтеграції Міністерства економічного розвитку і торгівлі України;
  • Андрощук Генадій Олександрович – головний науковий співробітник, завідувач лабораторії правового забезпечення розвитку науки і технологій НДІ інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, к.е.н., доцент;
  • Трофімов Валерій Станіславович – головний державний інспектор Департаменту адміністрування митних платежів Державної фіскальної служби України;
  • Філіпенко Олексій Грирогович – директор ТОВ «ОПТИКМОНТАЖ»;
  • Чайковський Володимир Сергійович – генеральний директор ТОВ «Тетрада».

Загалом члени державних екзаменаційних комісій відзначили доволі високий якісний рівень робіт та цікаві ідеї студентів у проектних розділах робіт.

Ряд студентів підтвердили свій надвисокий кваліфікаційний рівень і здобули червоні дипломи. Серед них: Манзиркова Ю.І., Волошина К.Р., Хвальбота Н.В., Козленко Д.М., Делийчук В.В., Омельченко А.О.
Приємною несподіванкою для студентів і викладачів кафедри стали пропозиції престижного робочого місця для майбутніх випускників від голів ДЕК. Один з них зазначив: «Випускників такого якісного професійного рівня підготовки та нестандартно-креативного типу мислення зустріти нелегко. Нам потрібна «ін’єкція свіжої крові» і це неодмінно приведе компанію до успіху».

Вітаємо новоспечених магістрів, зичимо всіляких гараздів і в добру путь!

20.01.2017
42265
1463
остання редакція 14.04.2017
redactor