logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
Київський національний
торговельно-економічний
університет
logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
img

Виїзний захист випускних кваліфікаційних робіт студентів ФФБС

Загальна інформація

16 – 17 січня 2017 року кафедрою банківської справи організовано виїзний захист випускних кваліфікаційних робіт здобувачами освітнього ступеня «магістр» денної форми навчання.

Захист відбувся в рамках співробітництва кафедри банківської справи з банківськими установами України, зокрема з ПАТ «Креді Агріколь» та АТ «Райффайзен Банк Аваль».


16 січня відбувся виїзний захист випускних кваліфікаційних робіт у ПАТ «Креді Агріколь», у якому взяли участь 6 здобувачів освітнього ступеня «магістр», а саме:

 1. Якубова А.Р. «Захист прав та інтересів споживачів банківських послуг» (керівник – Аванесова І.А., к.е.н., доцент)
 2. Резь Л.Ю. «Управління ризиком репутації банку» (керівник - Маслова Н.О., к.е.н., доцент)
 3. Шульга В.В. «Волатильність цін на фінансових та товарних ринках та її вплив на банківську систему» (керівник - Шульга Н.П., д.е.н., професор);
 4. Мержвинська О.В. «Розвиток банківського споживчого кредитування» (керівник – Сидоренко В.А., к.е.н., доцент)
 5. Біда Т.В. «Управління ліквідністю банку» (керівник - Плісак Т.О., к.е.н., доцент);
 6. Шингур А.Р. «Забезпечення фінансової стійкості і надійності банку» (керівник - Сушко Н.М., к.е.н., доцент).

З боку ПАТ «Креді Агріколь» у захисті випускних кваліфікаційних робіт взяли участь Крицький Д.О. (начальник управління правового забезпечення роздрібного бізнесу), Цисарь В.В. (заст. начальника управління розвитку продуктів для фізичних осіб), Семчук І.О. (менеджер управління деонтології (compliace)), Скуднов І.Г. (заст. начальника управління навчання та розвитку), Кучер В.В. (директор департаменту фінансового контролінгу), Овчарук В.І. (заст. директора департаменту фінансового контролінгу).


17 січня відбувся виїзний захист випускних кваліфікаційних робіт в АТ «Райффайзен Банк Аваль», у якому взяли участь 5 здобувачів освітнього ступеня «магістр», а саме:

 1. Кисіль О.С. «Забезпечення фінансової стійкості банківської системи» (Гордієнко Т.М., к.е.н.);
 2. Коваленко Ю.Л. «Системні ризики банків та шляхи їх запобігання» (Шульга Н.П., д.е.н., професор);
 3. Міцик Т.В. «Інструментарій оцінювання системного ризику в банківській сфері» (Сушко Н.М., к.е.н., доцент);
 4. Падалка Т.А. «Стратегія діяльності банку в умовах нестабільності зовнішнього середовища» (Маслова Н.О., к.е.н., доцент);
 5. Стадник О.С. «Система рефінансування банків» (Шульга Н.П., д.е.н., професор).

З боку АТ «Райффайзен Банк Аваль» у захисті випускних кваліфікаційних робіт взяли участь: Плюсніна Тетяна - директор департаменту персоналу; Галаган Ладислава - провідний менеджер з координації підбору персоналу; Сорока Юрій - начальник управління контролінгу; Міцура Олександр - директор департаменту корпоративних ризиків; Кухтик Олександр - керівник з управління активами; Козак Юрій - директор департаменту корпоративних клієнтів; Слободяник Людмила - директор департаменту кредитного контролю та управління заставним майном; Дідківська Оксана - начальник управління звітності ризик-менеджменту; Гулак Ігор - регіональний менеджер з управління групою відділень; Камінська Дар'я - регіональний менеджер з управління групою відділень.

За висновками банківських фахівців усі випускні кваліфікаційні роботи визнані такими, що представляють теоретичний інтерес, мають практичне значення, містять елементи наукової новизни; окремі результати досліджень можуть бути використані у їхній практичній діяльності. Зазначено вагомість таких вимог до магістранта при підготовці випускних кваліфікаційних робіт, як володіння англійською мовою, вміння працювати з великими обсягами інформації та використовувати статистично-математичний інструментарій.

Працівниками АТ «Райффайзен Банк Аваль» відзначено високий рівень підготовки фахівців зі спеціальності «Банківська справа» в КНТЕУ та запрошено студентів для співбесіди з менеджерами з підбору персоналу з метою подальшого працевлаштування в банк.

Кафедра банківської справи висловлює щиру подяку керівництву та працівникам ПАТ «Креді Агріколь» та АТ «Райффайзен Банк Аваль» за плідну співпрацю.


16-20 січня 2017 року на кафедрі фінансів відбувся захист випускних кваліфікаційних робіт студентів денної та заочної форми навчання зі спеціальності «Фінанси і кредит».

Працювали 4 екзаменаційні комісії з захисту випускних кваліфікаційних робіт під головуванням Ватульова А.В. – кандидата економічних наук, заслуженого економіста України, завідувача Секретаріату Комітету з питань бюджету Верховної Ради України; Колосової В.П. – кандидата економічних наук, директора Департаменту співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями Міністерства фінансів України; Усачової Т.М. – директора Департаменту персоналу та адміністративного забезпечення Пенсійного фонду України; Ящук В.В. – кандидата економічних наук, заслуженого економіста України, директора Департаменту фінансової політики Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Протягом роботи комісій було відзначено, що тематика випускних кваліфікаційних робіт є актуальною, відповідає сучасному стану розвитку фінансової науки і практики регулювання міжбюджетних відносин, діяльності фінансових організацій. Більшість робіт мають дослідницький характер.

Студенти продемонстрували вміння виявляти основну проблематику в сфері державних фінансів, страхового менеджменту, ринку фінансово-кредитних послуг теоретично їх осмислювати, проводити системний аналіз із застосуванням отриманих знань та практичних навичок, запропонувати і обґрунтувати шляхи розв’язання визначеного кола завдань.

Випускники кафедри показали фундаментальні знання із загальнотеоретичних дисциплін в обсязі, необхідному для успішного опанування методами економічного і системного аналізу в сфері фінансів і кредиту для проведення досліджень з бюджетно-податкової системи; ролі бюджету в умовах трансформації економіки як інструменту регулювання соціально-економічних процесів; бюджетного планування і прогнозування як складової бюджетного процесу; програмно-цільового методу планування видатків; особливостей планування, формування та виконання державного та місцевих бюджетів за доходами та видатками в системі бюджетного регулювання; дефіциту бюджету та особливостей його фінансування в системі управління державними фінансами; боргової політики України та механізму управління державними фінансами; фінансового забезпечення розвитку соціально-культурної сфери; єдиного соціального внеску як складової фінансового забезпечення державного соціального страхування; Пенсійного фонду в фінансовій системі держави, формування та використання фінансових ресурсів державного пенсійного страхування та розвитку системи пенсійного забезпечення в Україні; системи фінансового забезпечення державного соціального захисту населення; особливостей розвитку кредитного ринку в Україні.

Випускники опанували методику державного фінансово-економічного регулювання, у тому числі бюджетно-податкової політики, формування і використання коштів бюджету та державних фінансових ресурсів цільових фондів, регулювання ринку фінансово-кредитних послуг.

За результатами роботи екзаменаційних комісій, а також проведеного конкурсу випускних кваліфікаційних робіт було визначено переможців:

Тема випускної кваліфікаційної роботи

ПІБ студента

Науковий керівник

І місце

Формування видатків бюджету на освіту

Ігнатюк Ірина Миколаївна,
ІІ курс 3м група

Чугунов Ігор Якович, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України

ІІ місце

Управління корпоративним сегментом банку

Лановенко Оксана Василівна,
ІІ курс 5м група

Шульга Наталія Петрівна,
д.е.н., професор

Дефіцит державного бюджету України та особливості його фінансування

Холод Галина Олександрівна,
ІІ курс 3м група

Чугунов Ігор Якович, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України

ІІІ місце

Розвиток кредитного ринку в Україні

Мечет Катерина Станіславівна,
ІІ курс 5м група

Гордієнко Тетяна Миколаївна,
к.е.н.

Казначейське обслуговування бюджетних установ

Губаржевський Дмитро Юрійович,
ІІ курс 3м група

Єрмошенко Лариса Вадимівна,
к.е.н., доцент

Механізм саморегулювання фондового ринку

Школьна Марія Олегівна,
ІІ курс 5м група

Жураховська Людмила Валентинівна,к.е.н.

17.01.2017
42265
1078
остання редакція 14.04.2017
redactor