logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
Київський національний
торговельно-економічний
університет
logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
img

Відбувся конкурс випускних кваліфікаційних проектів студентів ФМТП

Загальна інформація

17 - 24 січня 2017 року на факультеті міжнародної торгівлі та права відбувся захист випускних кваліфікаційних робіт студентів денної та заочної форми навчання.


Зокрема, на кафедрі міжнародного приватного, комерційного та цивільного права відбувся захист 91 випускної кваліфікаційної роботи за спеціальністю 8.03040101 "Правознавство" (спеціалізація «Цивільне право і процес», «Комерційне право»).

Головами екзаменаційних комісій за спеціальністю "Правознавство"  виступили фахівці галузі:

  • спеціалізація «Комерційне право», д.ф.н  - Холоднюк З.В., голова Державної судової адміністрації України
  • спеціалізація «Цивільне право і процес», д.ф.н – Галянтич М.К., доктор  юридичних наук, заступник директора з наукової роботи Науково-дослідницького інституту приватного права і підприємництва ім. Ф.Г. Бурчака  НАПрН України
  • спеціалізація «Комерційне право», з.ф.н – Демченко С.Ф., доктор юридичних наук, помічник президента Національної академії наук України.

Голови екзаменаційних комісій відмітили високий практичний та теоретичний рівень підготовки студентів та зазначили, що тематика випускних кваліфікаційних робіт є актуальною та  відображає різні аспекти правового регулювання цивільних правовідносин та комерційної діяльності.


З 16 по 24 січня 2017 року відбувався публічний захист випускних кваліфікаційних робіт на кафедрі міжнародних економічних відносин

Екзаменаційна комісія № 58 та №60 із захисту випускних кваліфікаційних робіт КНТЕУ.

Голова Екзаменаційної комісії №58 – Король Валерій Володимирович, віце-президент Торгово-промислової палати України. Екзаменаційна комісія №60 працювала під головуванням доктора економічних наук, професора кафедри міжнародного менеджменту – Кальченка Тимура Валерійовича.

На засіданні Екзаменаційної комісії №60 представили свої випускні кваліфікаційні роботи студенти спеціальності 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності». Тематика випускних робіт охоплювала актуальні питання розвитку міжнародної торгівлі, управління зовнішньоекономічною діяльністю суб’єктів господарювання, підвищення ефективності експортно-імпортної діяльності підприємств.

Найкращими екзаменаційна комісія визнала випускні роботи Софії Скороходової, Катерини Баширової, Яни Коркохи, Наталії Колошко, Вікторії Федорчук, Анастасії Крилової, Вікторії Чеченкової, оцінивши їх захист на «відмінно».

На засіданні Екзаменаційної комісії №58 представили свої випускні кваліфікаційні роботи студенти спеціальності 8.030501301 «Міжнарродна економіка». Тематика випускних робіт охоплювала питання співробітництва України з міжнародними організаціями, побудови ефективних торговельно-економічних зв’язків України з країнами ЄС, реалізації експортного потенціалу України на світових ринках. Найкращими екзаменаційна комісія визнала випускні роботи Юлії Тимошенко, Юлії Власюк, Анастасії Пєскової.

Методичний та науково-практичний зміст випускних кваліфікаційних проектів (робіт) студентів – випускників обраної спеціальності були високо оцінені  екзаменаційною комісією  та рекомендовані до отримання дипломів з відзнакою.


19 січня на ФМТП відбувся конкурс випускних кваліфікаційних проектів (робіт) студентів за спеціальностями:

  • «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»
  • «Міжнародна економіка»
  • «Правознавство»
  • «Міжнародне право»
  • «Інформаційні управляючі системи і технології»

На конкурсі були представлені роботи, що мають високий практичний та теоретичний рівень і відображають сучасний стан розробки правових та економічних питань зовнішньої та внутрішньої економічної та правової політики України, а також інформаційне забезпечення фінансово-економічної сфери.

Переможці конкурсу:

Спеціальність «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

І місце – Чекерес Валерія Денисівна, тема «Оцінка конкурентоспроможності підприємства на зовнішньому ринку» (наук. кер. к.е.н., доц. Іксарова Н.О.)
ІІ місце – Федорчук Вікторія Вікторівна, тема «Міжнародний маркетинг виробничого підприємства» (наук. кер. к.е.н., проф. Кудирко Л.П.)
ІІІ місце – Баширова Катерина Віталіївна, тема «Управління збутом експортної продукції» (наук. кер. к.е.н., проф.  Костюк Т.Й.)

Спеціальність «Міжнародна економіка»

І місце – Тимошенко Юлія Вікторівна, тема «Реалізація експортного потенціалу України на світових ринках» (наук. кер. к.ю.н., проф.  Осика С.Г.)
ІІ місце – Власюк Юлія Ігорівна, тема «Торговельно-економічні зв’язки України з країнами ЄС» (наук. кер. к.е.н., доц. Сай В.М.)
ІІІ місце – Пескова Анастасія Миколаївна, тема «Співробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями» (наук. кер. д.е.н., проф. Хаджаян А.О.)

Спеціальність «Правознавство»
Спеціалізація «Комерційне право»

І місце – Волокитін Даніїл Артурович, тема «Правове регулювання надання державної допомоги суб’єктам господарювання» (наук. кер. д.ю.н., доц.  Бакалінська О.О.)
ІІ місце – Малиновська Анастасія Василівна, тема «Незавершене та самочинне будівництво як об’єкти цивільно-правових відносин» (наук. кер. к.ю.н., доц. Микитенко Л.А.)
ІІІ місце – Білько Юлія Василівна, тема «Правове регулювання договору купівлі-продажу нерухомого майна в Україні» (наук. кер. к.ю.н., доц. Мазаракі Н.А.)

Спеціальність «Правознавство»
Спеціалізація «Цивільне право і процес»

І місце – Мороз Богдана Володимирівна, тема «Судові помилки та шляхи їх попередження в цивільному процесі України» (наук. кер. к.ю.н., доц. Лазько О.М.)
ІІ місце – Деркач Олеся Віталіївна, тема «Правове регулювання забезпечення громадян соціальним житлом» (наук. кер. д.ю.н., проф. Примак В.Д.)
ІІІ місце – Кузьменко Тетяна Сергіївна, тема «Правове регулювання договору купівлі-продажу за законодавством України» (наук. кер. д.ю.н., проф. Примак В.Д.)

Спеціальність «Правознавство»
Спеціалізація «Правове забезпечення безпеки підприємницької діяльності»

І місце – Собченко Олена Костянтинівна, тема «Правове забезпечення інформаційної безпеки підприємницької діяльності» (наук. кер. к.ю.н., доц. Сердюченко О.В.)
ІІ місце – Беркута Олеся Сергіївна, тема «Захист авторських і суміжних прав суб’єктів підприємництва » (наук. кер. к.ю.н., проф. Шестопалова Л.М.)
ІІІ місце – Ласточкіна Аліна Олексіївна, тема «Юридична відповідальність за правопорушення у сфері оподаткування » (наук. кер. к.ю.н., доц. Мушенок В.В.)

Спеціальність «Правознавство»
Спеціалізація «Фінансове право»

І місце – Нікіфорова Оксана Анатоліївна, тема «Державне регулювання страхових відносин в Україні» (наук. кер. к.ю.н., проф.  Ніколаєва Л.В.)
ІІ місце – Слюсарев Іван Олександрович, тема «Правове регулювання фінансової діяльності органів місцевого самоврядування у сфері бізнесу » (наук. кер. к.ю.н., доц. Сударенко О.В.)
ІІІ місце – Рябова Юлія Ігорівна, тема «Правове регулювання державного фінансового контролю в Україні» (наук. кер. к.ю.н., проф.  Ніколаєва Л.В.)

Спеціальність «Міжнародне право»

І місце – Дан Анастасія Вікторівна, тема «Правове регулювання зовнішньоекономічних операцій у рамках проектів міжнародної технічної допомоги» (наук. кер. к.ю.н., доц.  Дешко Л.М.)
ІІ місце – Волотек Аліна Олегівна, тема «Правове регулювання імпорту товарів з ЄС до України» (наук. кер. к.ю.н., доц. Братко І.В.)
ІІІ місце – Єпік Анастасія Олександрівна, тема «Міжнародно-правове регулювання діяльності транснаціональних корпорацій» (наук. кер. к.ю.н., доц. Братко І.В.)

Спеціальність «Інформаційні управляючі системи і технології»

І місце – Юрченко Юрій Юрійович, тема «Розробка системи безпеки корпоративної комп'ютерної мережі організації» (наук. кер. к.ф.-м.н., доц.  Самойленко Г.Т.)
ІІ місце – Зайченко Микола Володимирович, тема «Моделювання міжнародних логістичних процесів на базі програмного засобу Business Studio » (наук. кер. д.т.н., проф.  Краскевич В.Є.)
ІІІ місце – Кузьміна Марія Олегівна, тема «Оптимізація ІТ-структури підприємтва» (наук. кер. д.т.н., проф.  Краскевич В.Є.)

Вітаємо нову когорту магістрів з успішним завершенням навчання.

Бажаємо успіхів у подальшому фаховому становленні!

 

24.01.2017
42265
1652
остання редакція 14.04.2017
redactor