logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
Київський національний
торговельно-економічний
університет
logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
img

Система забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти КНТЕУ — сертифікована

Загальна інформація

28 лютого 2017 року відбулася урочиста зустріч між ректором Анатолієм Антоновичем Мазаракі та в.о. генерального директора з підтвердження відповідності продукції, послуг, систем якості та наукової діяльності, директором УкрТЕСТ  - Римерем Віктором Давидовичем, на якій було вручено сертифікати системи управління якістю (системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти) стосовно надання послуг у сфері освітньої та наукової діяльності в КНТЕУ.

Система управління якістю КНТЕУ, гармонійною складовою якої є система забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти, вперше серед ВНЗ України сертифікована на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2015.

Цей унікальний проект втілено завдяки кропіткій багатоденній праці всього колективу КНТЕУ, а також студентів, представників професійної спільноти, роботодавців.

Основу системи складають Стандарти вищої освіти КНТЕУ як сукупність вимог до змісту та результатів освітньої діяльності за кожним рівнем вищої освіти в межах кожної спеціальності та спеціалізації.

Головною метою функціонування Системи управління якістю КНТЕУ є:

  • підтримка високого рівня і постійне удосконалення системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти;
  • найбільш повне задоволення вимог і очікувань замовників послуг та інших зацікавлених сторін у сфері освітньої та наукової діяльності;
  • виконання вимог чинного законодавства України, рішень і розпоряджень органів державної влади, що стосуються сфери діяльності КНТЕУ.

Згідно з вимогами ДСТУ ISO 9001:2015, який набрав чинності в Україні з липня 2016 р., було розроблено відповідний пакет документів Системи управління якістю КНТЕУ (настанова з якості, документовані процедури), що був схвалений та набрав чинності в установленому порядку.

На виконання процедур проведено навчання внутрішніх аудиторів, консультування відповідальних по підрозділах та учасників процесів щодо особливостей функціонування Системи управління якістю КНТЕУ, відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001:2015. 

ДСТУ ISO 9001:2015

Незалежний зовнішній аудит, проведений Національним органом із сертифікації в грудні 2016 р, підтвердив ефективність функціонування Системи управління якістю КНТЕУ (системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти) на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2015, Закону України «Про вищу освіту» (ст. 16) та Стандартам і рекомендаціям щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти.

28.02.2017
adv
2304
остання редакція 14.04.2017
redactor