logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
Київський національний
торговельно-економічний
університет
logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
img

Результати розгляду питань порядку денного засідання вченої ради

Загальна інформація

23 лютого 2017 року відбулось засідання вченої ради КНТЕУ.

У результаті розгляду питань порядку денного ухвалено відповідні постанови та прийнято організаційні рішення.

№ з/п

Питання порядку денного

Результат розгляду

1.

Висунення претендента на здобуття Премії Президента України для молодих вчених

Висунуто кандидатуру Герасименко А.Г.

2.

Висунення роботи на здобуття державної премії України в галузі науки і техніки 2017 року

Висунуто роботу «Інституційна трансформація фінансово-економічної системи України в умовах глобалізації»

3.

Про Стратегію розвитку Київського національного торговельно-економічного університету до 2030 року та розробку програм з її реалізації

Ухвалено Постанову

4.

Результати атестації здобувачів ступеня вищої освіти «магістр» у 2016/17 навчальному році

Ухвалено Постанову

5.

Результати навчання студентів у І семестрі 2016/17 навчального року

Ухвалено Постанову

6.

Затвердження освітніх програм, навчальних планів, робочих навчальних планів та внесення змін до діючих

Ухвалено Постанову

7.

Затвердження робочих навчальних планів підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «доктор філософії»

Ухвалено Постанову

8.

Затвердження програм та робочих програм навчальних дисциплін

Ухвалено Постанову

9.

Рекомендація до друку рукописів монографій та навчальних посібників

Ухвалено Постанову

10.

Про виконання тематичного плану створення підручників та навчальних посібників КНТЕУ в 2016 році та затвердження Тематичного плану створення підручників та навчальних посібників КНТЕУ на 2017 рік

Ухвалено Постанову

11.

Подання кандидатур на призначення академічних стипендій Президента України, Кабінету Міністрів України, імені М.С. Грушевського, імені Вадима Гетьмана

Ухвалено Постанову

12.

Затвердження теми дисертації аспіранта

Ухвалено Постанову

13.

Звіти стипендіатів Кабінету Міністрів України

Звіти затверджено

14.

Відрахування з докторантури і аспірантури

Ухвалено Постанову

15.

Створення Автошколи КНТЕУ

Ухвалено Постанову

16.

Розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів університету

Ухвалено Постанову

17.

Затвердження інформаційної політики КНТЕУ та програми її реалізації

Ухвалено Постанову

18.

Затвердження Положення про підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних і педагогічних працівників Київського національного торговельно-економічного університету та відокремлених структурних підрозділів КНТЕУ

Ухвалено Постанову

23.02.2017
42265
1160
остання редакція 14.04.2017
redactor