logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
Київський національний
торговельно-економічний
університет
logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
img

Спільне засідання методичної ради та ради з якості КНТЕУ

Загальна інформація

23 лютого 2017 року відбулося спільне засідання методичної ради та ради з якості КНТЕУ.

Із питання порядку денного «Про пріоритетні напрями розвитку Системи управління якістю КНТЕУ. Про систему забезпечення якості освіти в КНТЕУ» виступила перший проректор з науково-педагогічної роботи, керівник Системи управління якістю Н.В. Притульська. 

Було зазначено, що університет продовжує системну багатопланову роботу з удосконалення забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в контексті діючої системи управління якістю. 

Згідно з вимогами ДСТУ ISO 9001:2015, на відповідність вимогам якого сертифіковано СУЯ КНТЕУ, схвалено відповідний пакет документів (політика у сфері якості, настанова з якості, документовані процедури, цілі у сфері якості на 2017 р.).

З питання «Про актуалізацію роботи з розвитку партнерства» виступила директор Центру розвитку кар’єри КНТЕУ О.Г. Назаренко. Було відмічено актуальність залучення представників професійної спільноти до забезпечення виконання стандартів вищої освіти КНТЕУ, постійного удосконалення якості надання освітніх послуг, формування конкурентоспроможності випускників на ринку праці.

Про модернізацію роботи Центру навчально-виробничого тренінгу (ЦНВТ) доповіла його директор Кузьменко О.С. Було зазначено, що ЦНВТ є платформою для здійснення практичної підготовки студентів, професіоналізації навчального процесу для подолання дезінтегрованості науки й реального виробництва. Основною метою діяльності університету є формування конкурентоспроможного фахівця, у зв’язку з чим розвиток та модернізація навчального процесу в ЦНВТ входить до першочергових завдань розвитку освітнього процесу.

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника навчально-методичного відділу Т.В. Божко «Про виконання Зведеного плану видання навчально-методичних матеріалів у 2016 р. та затвердження Зведеного плану видання навчально-методичних матеріалів на 2017 р.», методична рада зазначає, що в КНТЕУ налагоджено системну підготовку сучасних навчально-методичних матеріалів, які активно використовуються в освітньому процесі.  

З метою підвищення якості навчально-методичних розробок, в КНТЕУ практикується їх рецензування фахівцями-практиками, гарантами освітніх програм, випусковими кафедрами тощо.

Моніторинг виконання Зведеного плану виявив проблеми: несвоєчасне подання рукописів на розгляд кафедри, факультету, навчально-методичному відділу; формальне (не по суті) рецензування; тривале доопрацювання авторами після рекомендацій навчально-методичного відділу та експертів від вченої ради КНТЕУ.

Методична рада схвалила Проект зведеного плану видання навчально-методичних матеріалів КНТЕУ на 2017 р.

23.02.2017
42265
824
остання редакція 14.04.2017
redactor