logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
Київський національний
торговельно-економічний
університет
logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
img

Засідання спеціалізованої вченої ради К 26.055.04

Загальна інформація

7 квітня 2017 року з 11:00 по 15:00 відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради К 26.055.04 у Київському національному торговельно-економічному університеті за адресою: вул. Кіото, 19, корпус Д, зала засідань.  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Захист кандидатської дисертації КУШНІРЕНКО КАТЕРИНИ ОЛЕГІВНИ на тему: «Психологічні особливості професіографії діяльності спеціалістів банківської сфери». Спеціальність 19.00.10 – “організаційна психологія; економічна психологія”.

ОФІЦІЙНІ ОПОНЕНТИ:

Тімченко Олександр Володимирович, доктор психологічних наук, професор, головний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії екстремальної та кризової психології (Національний університет цивільного захисту України);

Креденцер Оксана Валеріївна, кандидат психологічних наук, доцент, старший науковий співробітник лабораторії організаційної психології (Інститут психології імені Г.С Костюка НАПН України).

2. Захист кандидатської дисертації АРЗУМАНЯН КАРІНИ КАРЕНІВНИ на тему: “Формування психологічної готовності менеджерів торговельних підприємств до розв’язання професійних конфліктів”. Спеціальність 19.00.10 – “організаційна психологія; економічна психологія”.

ОФІЦІЙНІ ОПОНЕНТИ:

Потапчук Євген Михайлович, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри практичної психології та педагогіки (Хмельницький національний університет);

Березовська Лариса Іванівна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології (Мукачівський державний університет).

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Київського національного торговельно-економічного університету та на офіційному сайті КНТЕУ. 

06.03.2017
adv
358
остання редакція 06.03.2017
adv