logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
Київський національний
торговельно-економічний
університет
logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
img

Щоденник ІХ Консумерського фестивалю. Круглий стіл "Актуальні питання митного контролю та митного оформлення товарів"

Загальна інформація

15 березня 2017 року в рамках ІХ Консумерського фестивалю був проведений круглий стіл на тему «Актуальні питання митного контролю та митного оформлення товарів». Модератор круглого столу - завідувач кафедри товарознавства та митної справи, доктор технічних наук, професор Ніна Василівна Мережко.

Основні питання, що обговорювалися на засіданні круглого столу:

 • застосування принципу «Єдиного вікна» при митному контролі та оформленні товарів як інструменту спрощення зовнішньої торгівлі та гармонізації роботи державних контролюючих органів;
 • роль заходів тарифного та нетарифного регулювання в умовах євроінтеграції та лібералізації зовнішньоекономічних операцій;
 • захист прав інтелектуальної власності;
 • практичні аспекти визначення митної вартості та нарахування митних платежів для окремих видів товарів;
 • спрощення митних процедур та розвиток партнерства «митниця - бізнес».

У засіданні круглого столу взяли участь представники структурних підрозділів Державної фіскальної служби України, Енергетичної митниці ДФС, бізнес-структур, студенти.

З доповідями із зазначених питаннях виступили:

 1. Муромцев Леонід Миколайович - начальник управління заходів регулювання ЗЕД Департаменту організації митного контролю ДФС України. «Застосування принципу «Єдиного вікна» при митному контролі та оформленні товарів як інструменту спрощення зовнішньої торгівлі».
 2. Баязитов Лев Рауфович - консультант ТОВ «ППЛ 33-35». «Механізм «Єдиного вікна» в морських портах – стан, проблеми та перспективи реалізації».
 3. Терещенко Сергій Степанович - експерт асоціації «Укрзовніштранс». «Плюси та недоліки постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2016 №364 щодо впровадження принципу «Єдиного вікна».
 1. Трофімов Валерій Станіславович – головний державний інспектор управління митно-тарифного регулювання Департаменту адміністрування митних платежів ДФС України. «Особливості адміністрування мита в рамках Угоди про асоціацію України та ЄС».
 2. Рудольський Олександр Михайлович – заступник начальника управління – начальник відділу захисту прав інтелектуальної власності управління заходів регулювання ЗЕД Департаменту організації митного контролю ДФС України. «Захист прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України».
 3. Власенко Андрій Васильович  – головний державний інспектор сектору контролю за переміщеннями товарів військового призначення та подвійного використання управління заходів регулювання ЗЕД Департаменту організації митного контролю ДФС України. «Актуальні питання здійснення митними органами контролю за товарами військового призначення та подвійного використання».
 4. Золотарьов Ігор Анатолійович – начальник відділу адміністрування митних платежів Енергетичної митниці ДФС. «Практичні аспекти визначення митної вартості та нарахування митних платежів окремих видів товарів».
 5. Калуга Ніна Василівна – доцент кафедри товарознавства та митної справи Київського національного торговельно-економічного університету. «Партнерство «митниця – бізнес»: запровадження в Україні інституту уповноваженого економічного оператора».
 6. Караваєв Тарас Анатолійович – доцент кафедри товарознавства та митної справи Київського національного торговельно-економічного університету. «Підготовка фахівців спеціалізації «Митна справа» в КНТЕУ».

Під час обговорень виступило 12 представників від ДФС України та КНТЕУ. Активну участь в обговоренні представлених доповідей брали студенти.

Після заслуховування доповідей та обговорення інформації щодо проблемних питань митного контролю та оформлення товарів учасники круглого столу постановили:

 1. Постійно актуалізовувати зміст фахових митних дисциплін («Митна справа», «Митно-посередницькі послуги», «Митна безпека») шляхом висвітлення нагальних питань митного оформлення товарів таких, як:
  • застосування принципу «Єдиного вікна» на підставі рекомендацій ЄЕК ООН 33, 34, 35;
  • адміністрування мита в рамках Угоди про асоціацію України та ЄС;
  • спрощення митних процедур та розвиток партнерства «митниця - бізнес».

2. При вивченні фахових митних дисциплін використовувати інформацію структурних підрозділів ДФС України щодо практичного досвіду реалізації та застосування принципу «Єдиного вікна» під час здійснення митного, санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного, радіологічного видів державного контролю, а також впровадження системи інформаційного обміну між митницями ДФС, іншими державними органами та підприємствами з використанням електронних засобів передачі інформації.

3. Під час формування тематики випускних кваліфікаційних робіт враховувати питання:

 • дослідження ризикових ситуацій на предмет запобігання, прогнозування і виявлення порушень законодавства України з питань тарифного, нетарифного регулювання ЗЕД та оподаткування товарів під час їх митного оформлення;
 • захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення через митний кордон України;
 • здійснення контролю митними органами за експортно-імпортними операціями з товарами подвійного використання.

4. Під час підготовки випускних кваліфікаційних робіт керуватися принципом – робота має бути цілісним дослідженням.

5. При формуванні навчальних планів підготовки фахівців за спеціалізацією «Митна справа» доцільно проводити їх порівняльний аналіз з відповідними планами інших вищих навчальних закладів, зокрема Університет митної справи та фінансів, Університет Державної фіскальної служби України.

6. Рекомендувати ДФС України опрацювати питання стосовно відновлення діяльності Митно-тарифної ради, одним із завдань якої є підготовка пропозицій про встановлення, скасування або зміну ставок ввізного та вивізного мита на основі врахування інтересів держави та суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.

15.03.2017
redactor
1086
остання редакція 04.07.2017
redactor