logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
Київський національний
торговельно-економічний
університет
logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
img

Засідання міжвузівського круглого столу «Сучасні тенденції та проблеми логістики в торгівлі»

Загальна інформація

14 березня 2017 року на кафедрі торговельного підприємництва та логістики за підтримки журналу «Логістика: проблеми та рішення» відбулося засідання міжвузівського круглого столу «Сучасні тенденції та проблеми логістики в торгівлі».

У роботі круглого столу взяли участь представники Асоціації «Український логістичний альянс», громадської організації «Спілка підприємців Київщини», кафедри логістики Національного авіаційного університету, кафедри менеджменту НТУУ «Київський політехнічний інститут», компанії «ZAMMLER», консалтингової фірми «АЛЛЕГО», компанії «Трейд-мастер», компанії  «Logistic Plus», ТОВ  «Леон», ТОВ  «Торговий Дім «Золотий Соверен».

З привітальним словом на початку заходу виступив декан факультету торгівлі та маркетингу Осика В.А.

Модераторами – зав. кафедрою торговельного підприємництва та логістики доцентом Торопковим В.М. і головним редактором журналу «Логістика: проблеми та рішення» професором Роматом Є.В. – було представлено учасників круглого столу та окреслено коло проблем, вирішення яких є нагальними для торговельної логістики.  

З доповідями на круглому столі виступили: 

  • президент Асоціації «Український логістичний альянс», зав. кафедри логістики НАУ Григорак М.Ю., яка окреслила основні напрями, тенденції та проблеми розвитку логістики і управління ланцюгами поставок в Україні й світі, надала прогнозні оцінки, а також стратегічні орієнтири логістики національного рівня в контексті Давоського економічного форуму;
  • управляючий консалтингової фірми «АЛЛЕГО» Яценко В.А., що детально зупинився на напрямках розвитку вітчизняної логістики, завданнях її інтеграції у світову систему та визначення законодавчих актів щодо скасування торгових бар’єрів у міжнародній торгівлі;
  • керівник відділу продажів компанії «ZAMMLER» Лінько С., який визначив основні тренди в логістиці світової та внутрішньої торгівлі, а також представив у вигляді практичних кейсів логістику майбутнього;
  • заст. директора ІВК КНТЕУ, міжнародний експерт, член Економічного дискусійного клубу Гарбарук І.М., який звернув увагу на важливість визначення ролі та місця дистриб'ютора в ланцюжку взаємовідносин промисловець – продавець – покупець, охарактеризував специфіку розвитку партнерства в Україні та наголосив на необхідністі регулювання логістичних процесів з урахуванням сучасних реалій ведення торговельного бізнесу;
  • доцент кафедри торговельного підприємництва та логістики КНТЕУ Харсун Л.Г., яка зупинилася на основних складових логістики, як інструменту стримування інфляційних процесів у торгівлі;
  • аспірант Хомчук М.В., що зупинилася на актуальних питаннях розвитку логістичної інфраструктури оптової торгівлі, оптимальному формуванні логістичних ланцюгів і визначенні сучасних підходів до розробки логістичної стратегії підприємства оптової торгівлі;
  • аспірант кафедри Фреюк О.В., яка акцентувала увагу присутніх на інноваційних підходах до організації логістичної діяльності в Інтернет-торгівлі, на процесах цифрової трансформації, ефективних рішеннях і використанні інформаційних технологій управління логістичними процесами у сфері e-commerce.

В обговоренні доповідей та розробці рекомендацій взяли участь представники бізнесу, викладачі кафедр логістики НАУ, торговельного підприємництва та логістики КНТЕУ, менеджменту НТУУ «КПІ», магістри та студенти.

Слід відзначити промови:

  • професора кафедри логістики НАУ Смерічевської С.В., яка зупинилася на актуальності піднятих питань і необхідності забезпечення підготовки фахівців з логістики високого рівня для потреб сучасної торгівлі;
  • прес-секретаря компанії «ZAMMLER» Колодій У., яка підкреслила важливість проведення різноманітних заходів з обговорення сучасних тенденцій розвитку економіки України й торгівлі зокрема, а також визначення підходів до вирішення нагальних проблем логістичної діяльності підприємств; 
  • докторанта кафедри торговельного підприємництва та логістики Ільченко Н.Б., яка наголосила на активізації роботи з поєднання діяльності профільних кафедр навчальних заходів і підприємницьких структур у напряму вирішення проблем логістичної діяльності у сфері торгівлі.

Підводячи підсумки роботи круглого столу, зав. кафедри торговельного підприємництва та логістики Торопков В.М. наголосив на важливості об’єднання зусиль громадських структур, бізнесу та навчальних закладів у проведенні всебічних досліджень і розробленні рекомендацій щодо перспектив розвитку логістики у торговельній галузі України, впровадження нових логістичних технологій й механізмів підвищення конкурентоздатності та прибутковості торговельного бізнесу та визначення шляхів подальшого підвищення якості підготовки фахівців з логістики у сфері торгівлі.

14.03.2017
redactor
739
остання редакція 04.07.2017
redactor