logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
Київський національний
торговельно-економічний
університет
logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
img

Результати розгляду питань порядку денного засідання вченої ради

Загальна інформація

30 березня 2017 року відбулось засідання вченої ради КНТЕУ.

У результаті розгляду питань порядку денного ухвалено відповідні постанови та прийнято організаційні рішення.

№ з/п

Питання порядку денного

Результат розгляду

1.

Внесення змін до Порядку атестації здобувачів вчених звань у Київському національному торговельно-економічному університеті

Ухвалено Постанову

2.

Присвоєння вченого звання професора Криворучко О.В. – завідувачу кафедри програмної інженерії та інформаційних систем КНТЕУ; доцента Колосінському Є.Ю. – доценту кафедри фінансів, банківської справи та підприємництва ЧТЕІ (вчене звання присвоюється по кафедрі економіки та фінансів підприємства)

Рішення прийнято

3.

Про фінансову діяльність у 2016 році та затвердження плану на 2017 рік

Ухвалено Постанову

4.

Затвердження освітніх програм, навчальних планів, робочих навчальних планів та внесення змін до діючих

Ухвалено Постанову

5.

Затвердження графіків навчального процесу здобувачів вищої освіти на 2017/18 н. р.

Ухвалено Постанову

6.

Затвердження норм часу для планування та обліку навчальної, методичної, наукової, організаційної роботи науково-педагогічних та педагогічних працівників

Ухвалено Постанову

7.

Затвердження програм та робочих програм навчальних дисциплін

Ухвалено Постанову

8.

Рекомендація до друку рукописів монографій та навчальних посібників

Ухвалено Постанову

9.

Затвердження програм вступних іспитів до аспірантури

Ухвалено Постанову

10.

Затвердження протоколу засідання конкурсної комісії з питань переведення студентів на вакантні місця державного замовлення

Ухвалено Постанову

11.

Затвердження акредитаційних справ

Ухвалено Постанову

12.

Уточнення тем дисертаційних робіт аспірантів

Ухвалено Постанову

13.

Відрахування з аспірантури

Ухвалено Постанову

30.03.2017
42265
717
остання редакція 04.07.2017
redactor