logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
Київський національний
торговельно-економічний
університет
logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
img

Міжвузівський науково-методичний семінар «Педагогічні технології мовної підготовки майбутніх фахівців сфери торгівлі»

Загальна інформація

04 квітня 2017 року на кафедрі іноземної філології та перекладу був проведений міжвузівський науково-методичний семінар для викладачів «Педагогічні технології мовної підготовки майбутніх фахівців сфери торгівлі».

У семінарі взяли участь двадцять сім викладачів кафедри іноземної філології та перекладу КНТЕУ, методисти видавництва Cambridge University Press, а також представники кафедр іноземних мов УТЕІ, ОТЕУ КНТЕУ, іноземних мов та міжкультурної комунікації факультету міжнародної економіки і менеджменту ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана».

Нещодавно було підписано договір про співпрацю між КНТЕУ та видавництвом Cambridge University Press, тож на семінар завітали методисти з цікавими презентаціями – «Opening up the world of opportunities with Cambridge English First» (Дарина Сіжук) та «Blended learning as an essential part of the curriculum» (Анна Шовкалюк). Такі семінари проводяться на кафедрі щороку й дозволяють викладачам обмінятися набутим практичним досвідом, ознайомитися з сучасними інноваційними розробками провідних фахівців у сфері викладання іноземних мов у вищих навчальних закладах.

Основна увага на семінарі була приділена обговоренню інноваційних методів викладання іноземної мови у вищих начальних закладах, зокрема змішаного та кооперативного навчання, аналізувалися стилі професійної взаємодії, основи педагогічного спілкування, мотивації студентів, розглядалися переваги використання мобільних пристроїв, додатків та онлайн-сервісів.

За результатами семінару підготовлено електронний збірник матеріалів, до якого увійшли тези доповідей, підготовлених учасниками семінару. Проведення таких заходів сприяє вдосконаленню викладання іноземної мови за професійним спрямуванням у КНТЕУ та його підрозділах, дозволяє узагальнити методи, які вже активно застосовуються в навчальному процесі, та сприяє впровадженню інновацій у викладанні іноземних мов.

04.04.2017
42265
332
остання редакція 04.07.2017
redactor