logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
Київський національний
торговельно-економічний
університет
logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
img

Відбувся Всеукраїнський круглий стіл «Глобальні та національні виклики економічного розвитку»

Загальна інформація

7 квітня 2017 року, за сприянням кафедри міжнародних економічних відносин  КНТЕУ, у рамках ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності «Міжнародна економіка», відбувся Всеукраїнський круглий стіл «Глобальні та національні виклики економічного розвитку».

Учасниками заходу стали видатні науковці та провідні викладачі в галузі економіки та глобалістики.

Мета круглого столу -  ідентифікація ключових викликів глобальному та національному економічному розвитку; обмін результатами наукових досліджень щодо успішних міжнародних регуляторних практик протидії глобальній дезінтеграції та розкриття пріоритетних напрямів й можливостей  їх застосування в системі макрорегулювання сучасної України.

Мельниченко Світлана Володимирівна – проректор з наукової роботи, доктор економічних наук, привітала учасників круглого столу, подякувала за їх активну участь та зацікавленість визначеною проблематикою.

Доповідачами було представлено теми, які із зацікавленістю обговорювалися всіма присутніми:

 • Експорт товарів та послуг за умов реалізації Угоди про Асоціацію з ЄС (Мазаракі А.А., д.е.н., професор, академік Національної академії педагогічних наук України, ректор Київського національного торговельно-економічного університету; Мельник Т.М., д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин Київського національного торговельно-економічного університету);
 • Кризові явища в Європейському Союзі: причини та наслідки (Сіденко В.Р., д.е.н., професор, член-кореспондент НАН України, науковий консультант з питань економіки Центру Разумкова);
 • Формування інституційного забезпечення «економіки зростання» (Жаліло  Я.А., д.е.н., с.н.с., провідний науковий співробітник ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України);
 • Україна в європейських інтеграційних та дезінтеграційних процесах (Шнирков О.І., д.е.н, професор, завідувач кафедри світового господарства і міжнародної економіки Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка);
 • Трансформаційні зміни в європейській інтеграційній моделі (Савельєв Є.В., д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародної економіки Тернопільського національного економічного університету);
 • Людський розвиток в Україні: регіональні диспропорції (Герасименко Г.В., к.е.н., с.н.с., провідний співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень  ім. М.В. Птухи НАНУ);
 • Неозалежність як прояв нової норми світової економіки (Резнікова Н.В., д.е.н., професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних  відносини Інституту міжнародних відносин Київського національного університету  ім. Вадима Гетьмана);
 • Економічна дипломатія на захисті національних інтересів України (Грущинська Н.М., д.е.н., доцент, завідувач кафедри міжнародної економіки та економічної дипломатії Дипломатичної академії України);
 • Регіональна структура іноземних інвестицій в економіці України (Белінська Я.В., д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародної економіки Національного університету державної податкової служби України);
 • Реалізація сценаріїв форсайту у вимірі ресурсного забезпечення країн (Войтко С.В., д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародної економіки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» ім. Ігоря Сікорського);
 • Циркулярна економіка: досвід Європейського Союзу та виклики для України (Орловська Ю.В., д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародної економіки ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»);
 • Формування інтелектуального капіталу: національні та глобальні виклики (Ільницький Д.О., д.е.н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки ДВНЗ Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана);
 • Гравітаційне моделювання зовнішньоторговельних відносин (Калюжна Н.Г., д.е.н., доцент, професор кафедри міжнародних економічних відносин Київського національного торговельно-економічного університету).

Проблематика наукових доповідей, що отримала розкриття в перебігу виступів учасників круглого столу, викликала жваве обговорення.

За результатами обміну думками було зроблено одностайний висновок про те, що для посилення обґрунтованості стратегії та тактики регуляторних змін у сучасній Україні в розрізі окреслених на круглому столі проблем, доцільно  продовжувати тісну співпрацю науковців, практиків, представників влади та бізнесу й залучати до подальшої співпраці та експертних оцінок кращих українських фахівців і міжнародних експертів.

07.04.2017
42265
557
остання редакція 04.07.2017
redactor