logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
Київський національний
торговельно-економічний
університет
logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
img

Засідання вченої ради КНТЕУ

Загальна інформація

25 травня 2017 року об 11-00 в Д-221 відбудеться засідання вченої ради КНТЕУ.

До проекту порядку денного включено питання:

  • затвердження освітніх програм, навчальних планів, робочих навчальних планів та внесення змін до діючих;
  • затвердження програм, робочих програм навчальних дисциплін, практик;
  • рекомендація до видання навчальних праць;
  • затвердження Етичного кодексу здобувачів вищої освіти;
  • затвердження розміру плати за надання платних освітніх послуг з підготовки докторів наук, докторів філософії, магістрів, спеціалістів, бакалаврів;
  • затвердження теми дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук; відрахування з аспірантури;
  • затвердження плану заходів з підготовки матеріально-технічної бази до початку 2017/18 навчального року та забезпечення безперебійного проведення освітнього процесу в осінньо-зимовий період, тощо.

10.05.2017
adv
403
остання редакція 10.05.2017
adv