logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
Київський національний
торговельно-економічний
університет
logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
img

Круглий стіл "Проблеми викладання профільних дисциплін спеціальності "Публічне управління та адміністрування"

Загальна інформація

20 червня 2017 року відбувся круглий стіл на тему «Проблеми викладання профільних дисциплін спеціальності «Публічне управління та адміністрування» у вищих навчальних закладах України», який організовано кафедрою економічної теорії та конкурентної політики.

Мета круглого столу - виявлення переваг та недоліків розроблених та діючих програм "Публічне управління та адміністрування" у ВНЗ України, узагальнення світового та вітчизняного досвіду впровадження спеціальностей підготовки бакалаврів та магістрів, відображення стратегічних напрямів держави та питань національної безпеки, методів аналізу державної політики, а також пошуку нових рішень щодо забезпечення високого рівня якості підготовки фахівців спеціальності "Публічне управління та адміністрування".

В обговоренні питань круглого столу взяли участь вчені та дослідники Національного інституту стратегічних досліджень, Національної академії державного управління при Президентові України, Національного університету «Києво-Могилянська академія» та Київського національного торговельно-економічного університету.

Учасники круглого столу провели плідну дискусію з питань аналізу державної політики в магістерських програмах спеціальності "Публічне управління та адміністрування", стратегічних напрямах державного регулювання та національної безпеки в програмах та аналітичних записках, досвіду країн ЄС зі змістовного наповнення бакалаврської програми зі спеціальності "Публічне управління та адміністрування".

Лагутін Василь Дмитрович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної теорії та конкурентної політики КНТЕУ, зазначив, що до викладання дисциплін у програмах зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування» мають залучатись фахівці-практики.

Ромат Євгеній Вікторович, доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри маркетингу та реклами КНТЕУ, наголосив, що бакалаврські та магістерські програми підготовки фахівців мають ґрунтуватись на сучасних управлінських концепціях розвитку, спрямовуватись на розвиток громадянського суспільства та базуватись на випереджувальній стратегії науки державного управління відносно розвитку суспільства.

Рябцев Геннадій Леонідович, доктор наук з державного управління, професор, провідний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень, у доповіді наголосив на необхідності розмежування підготовки державних службовців та бізнесменів, потребі швидкого реагування науки на запити державної служби, застосуванні теоретичних підходів аналізу політики у професійній діяльності державних службовців.

Сирота Оксана Анатоліївна, кандидат наук з державного управління, заступник директора Департаменту-начальник Управління законодавчого забезпечення та взаємодії з органами влади Фонду державного майна України, розповіла про нагальні проблеми в законодавстві щодо приватизації, оренди державного майна та управління державною власністю.

Тертичка Валерій Володимирович, доктор наук з державного управління, професор, керівник програми «Public Administration» Національного університету «Києво-Могилянська академія», наголосив на проблемах у науці «Публічне управління та адміністрування», зокрема відсутність професійних стандартів у підготовці магістрів, та розповів про напрями діяльності «Реанімаційного проекту реформ», а саме діяльності групи «Реформи публічної адміністрації».

Кілієвич Олександр Іванович, доцент, доцент кафедри управління національним господарством та економічної політики Національної академії державного управління при Президентові України, презентував наукове дослідження щодо понятійного апарату в науці «Публічне управління та адміністрування».

Бережний Ярослав Вікторович, кандидат наук з державного управління, доцент, завідувач сектору аналізу внутрішньої політики Національного інституту стратегічних досліджень, акцентував увагу на функціональній підготовці майбутніх управлінців у ВНЗ України та посиленні змістовного наповнення навчальних програм стосовно питань національної безпеки держави.

Малиш Наталія Андріївна, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри економічної теорії та конкурентної політики КНТЕУ, наголосила на недоліках змістовного наповнення бакалаврських програм зі спеціальності «Публічне управління та  адміністрування» у ВНЗ України.

Науменко Раїса Андріївна, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри менеджменту КНТЕУ, визначила переваги та недоліки розроблених та діючих  магістерських програм у ВНЗ України зі спеціальності «Публічне управління та  адміністрування».

Питання, які розглядались, були актуальними та мали практичний характер. Доповіді активно обговорювалися учасниками круглого столу, що засвідчило значний інтерес до питань змістовного наповнення програм спеціальності «Публічне управління та  адміністрування» у ВНЗ України.

Підсумком обговорення стали рекомендації щодо покращення змісту навчальних дисциплін бакалаврських та магістерських програм спеціальності "Публічне управління та адміністрування" задля висвітлення в них сучасних аспектів з проблематики публічного управління.

20.06.2017
adv
609
остання редакція 29.09.2017
redactor