logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
Київський національний
торговельно-економічний
університет
logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
img

Результати розгляду питань порядку денного засідання вченої ради та конференції трудового колективу

Загальна інформація

27 червня 2017 року відбулося засідання конференції трудового колективу Київського національного торговельно-економічного університету.

РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАСІДАННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ КНТЕУ

№ з/п

Питання порядку денного

Результат розгляду

1.

Питання діяльності Вищого комерційного училища КНТЕУ.

Ухвалено Постанову

2.

Погодження змін до Статуту Київського національного торговельно-економічного університету.

Ухвалено Постанову

3.

Затвердження додатку Р до Положення про студентське самоврядування в Київському національному торговельно-економічному університеті «Порядок обрання представників із числа студентів для участі у виборах ректора Київського національного торговельно-економічного університету».

Ухвалено Постанову

4.

Схвалення антикорупційної програми КНТЕУ.

Ухвалено Постанову

5.

Внесення змін до Правил внутрішнього розпорядку в Київському національному торговельно-економічному університеті.

Ухвалено Постанову

6.

Внесення змін до складу Комісії з трудових спорів.

Ухвалено Постанову

7.

Про підсумки роботи у 2016/17 навчальному році та завдання колективу університету на 2017/18 навчальний рік.

Ухвалено Постанову


27 червня 2017 року відбулося засідання вченої ради Київського національного торговельно-економічного університету.

Результати розгляду питань порядку денного

№ з/п

Питання порядку денного

Результат розгляду

1.

Удосконалення організаційної структури КНТЕУ.

Ухвалено Постанову

2.

Про схвалення та подання змін до Статуту КНТЕУ на розгляд конференції трудового колективу університету.

Ухвалено Постанову

3.

Обрання на посади науково-педагогічних працівників.

Ухвалено Постанову

4.

Інформатизація освітньої діяльності як пріоритетний напрямок стратегічного розвитку КНТЕУ.

Ухвалено Постанову

5.

Громадське обговорення та затвердження експертного висновку щодо роботи Університету митної справи та фінансів «Цикл робіт «Навчально-методичне та наукове забезпечення підготовки нової генерації фахівців у галузі митної справи України за світовими стандартами».

Рішення прийнято

6.

Затвердження стандартів вищої освіти КНТЕУ підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «доктор філософії».

Ухвалено Постанову

7.

Затвердження освітніх програм, навчальних планів, робочих навчальних планів та внесення змін до діючих.

Ухвалено Постанову

8.

Затвердження програм, робочих програм навчальних дисциплін, практик.

Ухвалено Постанову

9.

Затвердження програм, робочих програм навчальних дисциплін освітньо-професійних програм підготовки здобувачів освітнього ступеня «магістр» та «бакалавр» англійською мовою викладання.

Ухвалено Постанову

10.

Рекомендація до видання навчальних посібників, монографій.

Ухвалено Постанову

11.

Затвердження порядку продовження навчання осіб у Київському національному торговельно-економічному університеті, які навчалися у вищих навчальних закладах, що розташовані у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження.

Ухвалено Постанову

12.

Затвердження планів підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників на 2017/18 навчальний рік.

Ухвалено Постанову

13.

Внесення змін до Положення про порядок конкурсного відбору науково-педагогічних працівників, наукових працівників, директорів коледжів та училищ Київського національного торговельно-економічного університету.

Ухвалено Постанову

14.

Затвердження ліміту стипендіатів, яким буде призначатися академічна стипендія в І семестрі 2017/18 навчального року.

Ухвалено Постанову

15.

Затвердження Плану заходів щодо виявлення та запобігання академічного плагіату.

Ухвалено Постанову

16.

Подання кандидатур студентів університету на призначення стипендій Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, імені М.С. Грушевського, імені Вадима Гетьмана.

Ухвалено Постанову

17.

Затвердження теми дисертаційної роботи на здобуття ступеня вищої освіти «доктор наук».

Рішення прийнято

18.

Відрахування з аспірантури.

Ухвалено Постанову

27.06.2017
redactor
1329
остання редакція 29.09.2017
redactor