logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
Київський національний
торговельно-економічний
університет
logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
img

Календар подій

Оголошеннявсі

Захист дисертаційних робіт

Загальна інформація

27 вересня 2017 року об 11.00 у спеціалізованій вченій раді Д 26.055.01 Київського національного торговельно-економічного університету відбудеться захист дисертаційних робіт:

Ільченко Наталії Борисівни на тему «Управління бізнес-процесами на підприємстві оптової торгівлі» на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 

науковий консультант – Мазаракі А.А., д.е.н., професор;

 – Павлюк Валерії Ігорівни на тему «Превентивне антикризове управління підприємствами торгівлі» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 

науковий керівник – Бланк І.О., д.е.н., професор.

27.09.2017
redactor
1122
остання редакція 18.09.2017
Vega