logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
Київський національний
торговельно-економічний
університет
logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
img

Календар подій

Оголошеннявсі

Захист дисертаційних робіт

Загальна інформація

28 вересня 2017 року о 13.30 у спеціалізованій вченій раді Д 26.055.01 Київського національного торговельно-економічного університету відбудеться захист дисертаційних робіт:

Ткачука Вадима Анатолійовича (Національний університет біоресурсів і природокористування України) на тему «Регулювання соціально-економічного розвитку сільських територій», поданої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук зі спеціальності 08.00.03 – економіка та управління національним господарством, 

науковий консультант – Терещенко В.К., д.е.н., професор;

 – Ткачук Тетяни Михайлівни на тему «Формування франчайзингових мереж туристичних підприємств», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 

науковий керівник – Мельниченко С.В., д.е.н., професор.

28.09.2017
redactor
842
остання редакція 19.09.2017
adv