logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
Київський національний
торговельно-економічний
університет
logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
img

Календар подій

Оголошеннявсі

З Днем Незалежності України

Загальна інформація


Список осіб, які привітали університет з Днем Незалежності України у 2017 році 

№ п/п

ПІБ

Посада

1

Турчинов О.В.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України

2

Нікуліна О.В.

Керівник Апарату Ради національної безпеки і оборони України

3

Боднар П.О.

Перший заступник Керівника Апарату Верховної Ради України – керуючий справами

4

Зарудний О.Б.

Голова Правління Пенсійного фонду України

5

Магута Р.М.

Голова Рахункової палати України

6

Кремень В.Г.

Президент НАПН України, президент Товариства «Знання» України

7

Кушерець В.І.

Голова правління Товариства «Знання» України

8

Кінах А.К.

Президент Українського союзу промисловців і підприємців

9

Бакіров В.С.

Ректор Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна

10

Бєліков С.Б.

Ректор Запорізького національного технічного університету

11

Бобало Ю.Я.

Ректор Національного університету «Львівська політехніка»

12

Геєць В.М.

Директор Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

13

Єфименко Т.І.

Президент Академії фінансового управління

14

Калетнік Г.М.

Президент Вінницького національного аграрного університету

15

Кудінов С.С.

Ректор Національної академії Служби безпеки України

16

Мельник В.П.

Ректор Львівського національного університету імені Івана Франка

17

Ніколаєнко С.М.

Ректор Національного університету біоресурсів і природокористування

18

Онищенко В.О.

Ректор Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка

19

Пономаренко В.С.

Ректор Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця

20

Слюсаревський М.М.

Директор Інституту соціальної та політичної психології НАПН України

21

Тацій В.Я.

Ректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

22

Тимошенко І.І.

Ректор Приватного вищого навчального закладу «Європейський університет»

23

Українець А.І.

Ректор Національного університету харчових технологій

24

Усенко О.Ю.

Директор ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова»

25

Черевко О.І.

Ректор Харківського державного університету харчування та торгівлі

26

Шкарлет С.М.

Ректор Чернігівського національного технологічного університету

27

Гурова К.Д.

Директор ХТЕІ КНТЕУ

28

Замкова Н.Л.

Директор ВТЕІ КНТЕУ

29

Квач Я.П.

Директор ОТЕІ КНТЕУ

30

Сердюков К.Г.

Директор ХІФ КНТЕУ

31    Гурова К.Д.   Директор ХТІ КНТЕУ

24.08.2017
adv
423
остання редакція 29.09.2017
redactor