logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
Київський національний
торговельно-економічний
університет
logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
img

Календар подій

Оголошеннявсі

Результати розгляду питань порядку денного засідання вченої ради КНТЕУ

Загальна інформація

30 серпня 2017 року відбулось засідання вченої ради КНТЕУ, у ході якого розглянуто питання порядку денного та ухвалено відповідні рішення:

№ з/п

Питання порядку денного

Результат розгляду

1.

Про підготовку до 2017/18 навчального року

Ухвалено Постанову

2.

Затвердження робочих навчальних планів та уточнення графіку навчального процесу

Ухвалено Постанову

3.

Внесення змін до Положення про організацію освітнього процесу студентів

Ухвалено Постанову

4.

Затвердження програм та робочих програм навчальних дисциплін, практик, кваліфікаційних екзаменів

Ухвалено Постанову

5.

Рекомендації проектів наукових робіт та науково-технічних розробок молодих вчених до розгляду в секціях Міністерства освіти і науки України

Рішення прийнято

6.

Затвердження зведеного плану проведення міжнародних, всеукраїнських та вузівських науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів, олімпіад, конкурсів на 2018 р.

Ухвалено Постанову

7.

Затвердження плану проведення лекцій видатними вченими та провідними фахівцями-практиками на ІІ півріччя 2017 р.

Ухвалено Постанову

8.

Удосконалення організаційної структури КНТЕУ

Розгляд питання перенесено

9.

Внесення змін до Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у КНТЕУ

Ухвалено Постанову

10.

Внесення змін до Положення про порядок атестації аспірантів та докторантів у КНТЕУ

Ухвалено Постанову

11.

Затвердження теми дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора наук Броницької В.В.

Рішення прийнято

12.

Рекомендації до вступу до докторантури та призначення наукових консультантів

Рішення прийнято

13.

Уточнення теми здобувача наукового ступеня кандидата економічних наук кафедри готельно-ресторанного бізнесу Найдюка В.С.

Рішення прийнято

14.

Звіти докторантів першого року перебування в докторантурі

Звіти схвалено

15.

Звіт стипендіата Кабінету Міністрів України

Звіт схвалено

16.

Відрахування з аспірантури Тележенка П.В.

Ухвалено Постанову

17.

Внесення змін до положень щодо організації та проведення виборів ректора КНТЕУ

Ухвалено Постанову

30.08.2017
adv
895
остання редакція 29.09.2017
redactor