logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
Київський національний
торговельно-економічний
університет
logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
img

Захист дисертаційних робіт

Загальна інформація

12 жовтня 2017 року об 11:00 годині у спеціалізованій вченій раді Д 26.055.01 Київського національного торговельно-економічного університету відбудеться захист дисертаційної роботи:

Овсюк Ніни Василівни на тему: «Бухгалтерський облік і контроль у сфері трудових правовідносин», поданої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук зі спеціальності 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності), 

науковий консультант – Сопко В.В., д.е.н., професор;

 – Конрад Юлії Вячеславівни на тему «Інтеграція національних підприємств у міжнародні виробничі мережі», поданої на  здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством, 

науковий керівник – Мельник Т.М., д.е.н., професор.

11.09.2017
42265
638
остання редакція 18.09.2017
Vega