logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
Київський національний
торговельно-економічний
університет
logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
img

Календар подій

Оголошеннявсі

Захист дисертаційних робіт

Загальна інформація

13 жовтня 2017 року об 11:00 годині у спеціалізованій вченій раді Д 26.055.01 Київського національного торговельно-економічного університету відбудеться захист дисертаційної роботи:

– Шимко Алли Василівни на тему «Управління маркетинговими технологіями в роздрібній торгівлі», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності),

науковий керівник – Бурдяк О.М., к.е.н., доцент;

– Гопкало Лариси Михайлівни на тему «Управління соціально-орієнтованим підприємством сфери туризму», поданої на  здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності),

науковий керівник – Ведмідь Н.І., д.е.н., доцент.

11.09.2017
42265
477
остання редакція 18.09.2017
Vega