logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
Київський національний
торговельно-економічний
університет
logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
img

Результати розгляду питань порядку денного засідання вченої ради КНТЕУ

Загальна інформація

26 жовтня 2017 року відбулось засідання вченої ради КНТЕУ, у ході якого розглянуто питання порядку денного та ухвалено відповідні рішення:

№ з/п

Питання порядку денного

Результат розгляду

1.

Звіт першого проректора з науково-педагогічної роботи Притульської Н.В. за період дії контракту

Звіт схвалено

2.

Про запровадження в діяльність КНТЕУ Закону України «Про освіту»

Ухвалено Постанову

3.

Про роботу приймальної комісії КНТЕУ

Ухвалено Постанову

4.

Про підготовку університету до безперебійної роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 рр.

Ухвалено Постанову

5.

Про результати атестації випускників аспірантури та докторантури

Ухвалено Постанову

6.

Затвердження акредитаційних справ

Ухвалено Постанову

7.

Затвердження освітніх програм, навчальних планів та внесення змін до діючих робочих навчальних планів

Ухвалено Постанову

8.

Затвердження Положення про порядок визнання сертифікатів на рівень знання мов країн ЄС

Ухвалено Постанову

9.

Затвердження програм, робочих програм навчальних дисциплін, практик

Ухвалено Постанову

10.

Рекомендація до видання монографій

Ухвалено Постанову

11.

Затвердження тематичного плану видання підручників, навчальних посібників та електронних підручників КНТЕУ на 2018 рік

Ухвалено Постанову

12.

Затвердження Положення про випускну кваліфікаційну роботу (проект)

Розгляд питання перенесено

13.

Удосконалення організаційної структури КНТЕУ

Ухвалено Постанову

14.

Затвердження протоколу засідання конкурсної комісії з питань переведення студентів на вакантні місця державного замовлення в КНТЕУ

Ухвалено Постанову

15.

Про вшанування 85-их роковин Голодомору 1932-1933 рр. в Україні

Ухвалено Постанову

16.

Про вшанування подвигу учасників Революції Гідності та Героїв Небесної Сотні

Ухвалено Постанову

17.

Затвердження тем дисертаційних робіт здобувачів вищої освіти ступеня «доктор філософії»

Ухвалено Постанову

18.

Затвердження індивідуальних навчальних планів роботи аспірантів

Ухвалено Постанову

19.

Уточнення теми дисертаційної роботи аспірантів Данилюк І.П., Олійника А.А.

Рішення прийнято

20.

Переведення аспіранта з очної (денної) форми навчання на заочну

Ухвалено Постанову

21.

Звіти докторантів ІІ та ІІІ року перебування в докторантурі

Звіти схвалено

22.

Відрахування аспірантів за невиконання індивідуального плану та за власним бажанням

Ухвалено Постанову

26.10.2017
42265
1116
остання редакція 07.02.2018
456287