logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
Київський національний
торговельно-економічний
університет
logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
img

Засідання методичної ради КНТЕУ

Загальна інформація

26 жовтня 2017 року відбулося перше у 2017-2018 н.р. засідання методичної ради КНТЕУ.

Із питання порядку денного «Про основні освітні тренди та інноваційні методи при викладанні дисциплін» виступила перший проректор з науково-педагогічної роботи, керівник СУЯ КНТЕУ  Н.В. Притульська.

Увага присутніх була зосереджена на зростанні ролі інноваційних методів у забезпеченні якості викладання навчальних дисциплін КНТЕУ в контексті європейського вектору розвитку країни та на виконання норм чинного законодавства у сфері вищої освіти.

Було зазначено, що науково-педагогічними працівниками університету застосовуються як традиційні, так і інноваційні методи навчання, а також різноманітні форми контролю. Та, незважаючи на позитивні зрушення в розвитку інформаційно-комунікаційних технологій у вищій освіті, реальна реалізація програм і проектів у цій сфері стикається із суттєвими проблемами. Частина їх має загальний для всіх закладів вищої освіти характер: відсутність нормативно-правової бази, що регулює проведення діяльності; труднощі з пристосуванням до швидких змін у змісті і технологіях навчання. Але має місце також і суб’єктивний фактор.

Методичною радою було розглянуто також питання оновлення структури стандартів вищої освіти КНТЕУ та робочих програм дисциплін.

У рамках постійної рубрики «Студентоцентризм: методи та досвід» було заслухано виступ к.е.н.,  доцента кафедри маркетингу та реклами КНТЕУ Ткаченко Н.Б. на тему «Викладання дисципліни «Публічні закупівлі» з використанням елементів змішаного навчання».

Наприкінці засідання науково-педагогічними працівниками кафедри менеджменту Яцишиною К.В. та Совершенною І.О. було презентовано демоверсію електронного підручника «Трансфер технологій» (автори: Мазаракі А.А.Бай С.І., Совершенна І.О., Федулова Л.І., Яцишина К.В., Андрощук Г.О., Пустовойт С.В., Шовкалюк В.С.; web-дизайнер: Безверха О.В.).

Методична рада затвердила План своєї роботи на 2017/18 н.р.

За результатами розгляду питань порядку денного прийнято відповідні ухвали.

26.10.2017
42265
868
остання редакція 07.02.2018
456287