logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
Київський національний
торговельно-економічний
університет
logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
img

Про соціальну нерівність у сучасній Україні розповіла директор Інституту демографії та соціальних досліджень Лібанова Е.М.

Загальна інформація

Про соціальну нерівність у сучасній Україні: масштаби, причини, та наслідки - розповіла голова Наглядової ради КНТЕУ, директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, доктор економічних наук, професор, академік-секретар відділення економіки НАН України Лібанова Елла Марленівна.

У рамках візиту відбулася змістовна бесіда з ректором Анатолієм Антоновичем Мазаракі щодо діяльності університету загалом та про плани на майбутнє.

Питання, які піднімались на лекції, надзвичайно важливі саме для молоді, для студентства, адже до аспектів соціальної нерівності належать: правова нерівність, обмеження свобод, майнова нерівність, нерівність медичного обслуговування, нерівність щодо доступу до освіти.

Студент - це особистість, що формується й готується до самостійного дорослого життя. Тож важливість обговорення таких проблем важко переоцінити.

У своїй доповіді лектором було окреслено причини та наслідки надмірної соціальної нерівності в нашій державі і запропоновано коригувальні дії для подолання наявних ризиків, які спричиняє така диспропорція в сучасній Україні.

Лекція викликала неабиякий інтерес аудиторії, адже стосувалася кожного із слухачів. Обговорення, у якому взяли участь як студенти, так і викладачі, виявилось жвавим та корисним для обох сторін, адже дало змогу почути думку молоді.  

01.11.2017
42265
993
остання редакція 07.02.2018
456287