logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
Київський національний
торговельно-економічний
університет
logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
img

Захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук

Загальна інформація

14 грудня 2017 року об 11:00 у спеціалізованій вченій раді Д 26.055.01 Київського національного торговельно-економічного університету відбудеться захист дисертаційної роботи Король Світлани Яківни на тему «Обліково-інформаційне забезпечення управління соціально відповідальним підприємством», поданої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності), науковий консультант – Мазаракі А.А., д.е.н., професор.

10.11.2017
433884
895
остання редакція 10.11.2017