logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
Київський національний
торговельно-економічний
університет
logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
img

Результати розгляду питань порядку денного засідання вченої ради КНТЕУ

Загальна інформація

21 грудня відбулось засідання вченої ради КНТЕУ, у ході якого розглянуто питання порядку денного та ухвалено відповідні рішення:

№ з/п

Питання порядку денного

Результат розгляду

1.

Присвоєння вченого звання професора: Замковій Н.Л. – директору Вінницького торговельно-економічного інституту (вчене звання присвоюється по кафедрі філософії та економічної теорії); Селіверстовій Л.С. – професору кафедри фінансів КНТЕУ

Рішення прийнято

2.

Висунення кандидатом у члени-кореспонденти НАН України завідувача кафедри фінансів, доктора економічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України Чугунова І.Я.

Рішення прийнято

3.

Затвердження Правил прийому на навчання до Київського національного торговельно-економічного університету, додатку – Правил прийому до аспірантури та докторантури у 2018 році

Ухвалено Постанову

4.

Про результати науково-дослідної роботи у 2017 році та завдання на 2018 рік

Ухвалено Постанову

5.

Затвердження ліміту стипендіатів

Ухвалено Постанову

6.

Затвердження освітніх програм, навчальних планів та внесення змін до діючих робочих навчальних планів

Ухвалено Постанову

7.

Затвердження програм, робочих програм навчальних дисциплін, практик

Ухвалено Постанову

8.

Затвердження програм, робочих програм навчальних дисциплін освітньо-професійних програм підготовки здобувачів освітнього ступеня «магістр» з англійською мовою викладання

Ухвалено Постанову

9.

Рекомендація до видання рукописів монографій, підручників та навчальних посібників

Ухвалено Постанову

10.

Затвердження Положення про Постійнодіючу робочу групу з вдосконалення організаційної структури КНТЕУ

Ухвалено Постанову

11.

Затвердження плану проведення лекцій видатними вченими та провідними фахівцями-практиками на I півріччя 2018 року

Ухвалено Постанову

12.

Звіти спеціалізованих вчених рад

Звіти схвалено

13.

Про відкриття поточних рахунків у банках державного сектору та подовження депозитної програми КНТЕУ

Ухвалено Постанову

14.

Питання аспірантури

Ухвалено Постанову

15.

Про підготовку історико-документального видання КНТЕУ «Часопис – 2017»

Ухвалено Постанову

21.12.2017
42265
1062
остання редакція 07.02.2018
456287