logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
Київський національний
торговельно-економічний
університет
logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
img

З Новорічними святами КНТЕУ привітав Президент України П.О. Порошенко

Загальна інформація
З Новорічними святами КНТЕУ привітали представники влади, партнери та друзі, а саме:

 • Порошенко П.О.

Президент України

 • Гриневич Л.М.

Міністр освіти і науки України 

 • Стріха М.В.

Заступник міністра освіти і науки України

 • Рашкевич Ю.М.

Заступник міністра освіти і науки України

 • Бакіров В.С.

Ректор Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна

 • Берізко М.М.

Завідувач сектору освіти і науки Головного департаменту з питань гуманітарної політики Адміністрації Президента України

 • Безлюдний О.І.

Ректор Уманського державного «Педагогічного університету ім. Павла Тичини»

 • Бошицький Ю.Л.

Ректор Київського університету права НАН України

 • Бєліков С.Б.

Ректор Запорізького національного технічного університету

 • Бобало Ю.Я

Ректор Національного університету «Львівська політехніка»

 • Бартковський І.І.

Президент Асоціації українських виробників «Морозиво і заморожені продукти»

 • Балицька В.Є.

Директор Вінницького торговельно-економічного коледжу КНТЕУ

 • Бакушевич Я. М.

Ректор Тернопільського інституту соціальних та інформаційних технологій

 • Балабанов К.В.

Ректор Маріупольського державного університету

 • Бочан І.О.

Ректор Львівського інституту економіки і туризму

 • Боднар П.О.

Перший заступник Керівника Апарату Верховної Ради України – керуючий справами

 • Васько Р.В.

Ректор Київського національного лінгвістичного університету

 • Гасанова А.Е.

Директор ГС УКР «Слобожанська гільдія кулінарів»

 • Гаврилишин В.В.

Декан факультету товарознавства, управління та сфери обслуговування Львівського торговельно-економічного університету

 • Гармаш Є.В.

В.о. ректора Університету митної справи та фінансів

 • Геєць В.М.

Директор Інституту економіки та прогнозування НАН України, член Наглядової Ради КНТЕУ

 • Грицун Т.Г.

Начальник Головного управління Державної казначейської служби у м. Києві

 • Гондорчин Л.П.

Директор Ужгородського комерційного училища КНТЕУ

 • Гарат Р.М.

Директор Коломийського економіко-правового коледжу КНТЕУ

 • Гавриш О.А.

Декан факультету менеджменту та маркетингу КПІ ім. Ігоря Сікорського

 • Губерський Л.В.

Президент Спілки ректорів України, ректор Київського національного університету ім. Т. Шевченка

 • Гурова К.Д.

Директор Харківського торговельно-економічного інституту КНТЕУ

 • Гура О.Л.

Директор Одеського фінансово-економічного коледжу КНТЕУ

 • Дармостук Д.Г.

Директор Київського обласного центру зайнятості

 • Даниленко А.С.

Ректор Білоцерківського національного аграрного університету

 • Дейниченко Г.В.

Завідувач кафедри устаткування харчової і готельної індустрії ім. М.І. Беляєва Харківського державного університету харчування та торгівлі

 • Добровольська О.

Директор Київського Палацу дітей та юнацтва

 • Дмитриченко М.Ф.

Ректор Національного транспортного університету

 • Євдокимов В.В.

Ректор Житомирського державного технологічного університету

 • Єгоров Б. В.

Ректор Одеського національного академії харчових технологій

 • Єфименко Т.І.

Президент Академії фінансового управління

 • Загірняк М.В.

Ректор Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського

 • Замкова Н.Л.

Директор Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ

 • Звєряков М.І.

Ректор Одеського національного економічного університету

 • Загорський В.С.

Директор Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

 • Заболотний Д.І.

Директор Державної установи „Інституту отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка"

 • Засульський М.В.

Президент Київської торгово-промислової палати, член Наглядової Ради КНТЕУ

 • Зарудний О.Б.

Голова правління Пенсійний фонд України

 • Івнєв Б.Б.

Ректор Київського медичного університету

 • Калита П.Я.

Президент Української асоціації досконалості та якості

 • Коваль І.М.

Ректор Одеського національного університету імені І.І. Мечникова

 • Копійка В.В.

Ректор Інституту міжнародних відносин

 • Коцан І.Я.

Ректор Східноєвропейського національного університету ім. Л.Українки

 • Квач Я.П.

Директор Одеського торговельно-економічного інституту

 • Куцик П.О.

Ректор Львівського торговельно-економічного університету

 • Крисоватий А.І.

Ректор Тернопільського національного економічного університету

 • Кудінов С.С.

Ректор Національної академії служби безпеки України

 • Копиленко О.Л.

Директор Інституту законодавства Верховної Ради України, член Наглядової Ради КНТЕУ

 • Коцур В.П.

Ректор Переяслава-Хмельницького державного педагогічного університету ім. Г. Сковороди

 • Кузьма Б.І.

Голова Закарпатської Організації Національної спілки Художників України

 • Кінах А.К.

Президент Українського союзу промисловців і підприємців, член Наглядової Ради КНТЕУ

 • Квач Я.П.

Директор Одеського торговельно-економічного інституту КНТЕУ

 • Кирилюк М.В.

Директор Чернівецького вищого комерційного училища КНТЕУ

 • Козак А.Р.

Директор Бурштинського торговельно-економічного коледжу КНТЕУ

 • Кремень В.Г.

Президент Товариства «Знань» України, Президент Національної академії педагогічних наук України, заступник голови Наглядової Ради КНТЕУ

 • Кушерець В.І.

Голова правління товариства „Знання” України

 • Крижанівський Є.І.

Ректор Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

 • Куліков П.М.

Ректор Київського національного університету будівництва і архітектури, Голова Ради Ректорів

 • Лук’яненко Д.Г.

Ректор Київського національно економічного університету імені В.Гетьмана

 • Левківський К.М.

Заступник директора Інституту модернізації змісту освіти МОН України

 • Мазур В.А.

Ректор Вінницького національного аграрного університету

 • Марченко В.М.

Президент Нотаріальної палати України

 • Матвієнко А.Т.

Директор Київського державного коледжу туризму та готельного господарства

 • Мельник В.П.

Ректор Львівського національного університету імені Івана Франка

 • Меліхова Т.І.

Голова фракції «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» Київської міської ради

 • Місюра В.Я.

Президент Футбольної асоціації студентів             м. Києва

 • Миколенко П.П.

Начальник Територіального управління Рахункової палати України по м. Києву, Київській, Черкаській та Чернігівській областях.

 • Ніколаєнко С.М.

Ректор Національного університету біоресурсів
і природокористування України

 • Нестуля О.О.

Ректор ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

 • Нечипорук М.В.

В.о. ректора Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського

 • Нікуліна О.В.

Керівник Апарату Ради національної безпеки і оборони України

 • Онуфрій

Митрополит Київський і всієї України, предстоятель Української Православної Церкви

 • Онищенко В.О.

Ректор Полтавського національного технічного університету ім. Ю.Кондратюка

 • Омельченко О.О.

Депутат Київської міської ради

 • Опанащук Ю.Я.

Голова правління Асоціації готельних об’єднань та готелів міст України

 • Огнв’юк В.О.

Ректор Київського університету імені Б.Грінченка

 • Пак В.П.

Голова Ради регіонспоживспілки

 • Павло

Митрополит Вишгородський і Чорнобильський, вікарію Митрополита Київського і всієї України, Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври

 • Полутов Д.І.

Голова Правління ПАТ «Універмаг «Дитячий світ»

 • Пономаренко В.С.

Ректор Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеца

 • Поканевич О.В.

Президент Київського медичного університету

 • Поліщук І.Ю.

Директор Київської МАН

 • Прокопенко І.Ф.

Ректор Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди

 • Радченко Л.О.

Директор Харківського торговельно-економічного коледжу КНТЕУ

 • Радкевич В.О.

Директор та коллектив Інституту ПТО НАПН України

 • Романів М.В.

Начальник Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області

 • Сухова Л.О.

Директор Ізмаїльського технікуму економіки і права

 • Супрун Л.П.

Народний депутат України III-IV скликань Голова Правління Українського фонду миру

 • Субботін В.М.

Директор ДП «Головного навчально-методичного центру»

 • Сидоренко С.І.

Проректор  з науково-педагогічної роботи  (міжнародні зв’язки) Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут імені І. Сікорського»

 • Симоненко П.М.

Перший секретар Центрального комітету Компартії України

 • Серпутько А.В.

Директор Державного підприємства «Державний будівельний комбінат

 • Смолій В.А.

Директор Інститут історії України НАН України, член Наглядової Ради КНТЕУ

 • Скиба М.Є.

Ректор Хмельницького національного університету

 • Слюсаревський М.М.

Директор Інституту соціальної та політичної психології України

 • Сиротенко А.М.

Начальник Національного університету оборони України ім. І.Черняховського

 • Тацій В.Я.

Ректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

 • Таланчук П.М.

Президент відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

 • Тимошенко І.І.

Ректор ПВНЗ «Європейський університет»

 • Туниця Ю.

Національний лісотехнічний університет України

 • Туренко А.М.

Ректор Харківського національного автомобільного університету

 • Трішкіна Н.І.

Директор Хмельницького торговельно-економічного коледжу КНТЕУ

 • Українець А. І.

Ректор Національного університету харчових технологій

 • Усенко О.Ю.

Національний інститут хірургії та транспортнології ім. О.О. Шалімова

 • Філонюк О.Ф.

Ліга страхових організацій України

 • Харченко С.І.

Президент Асоціації казначеїв України

 • Хачатурян Х.В.

Президент Київського міжнародного університету

 • Цепенда І.Є.

Ректор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

 • Чебикін О.Я.

Ректор Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського

 • Черевко О.І.

Ректор Харківського державного університету харчування та торгівлі

 • Чернєй В.В.

Ректор Національної академії внутрішніх справ

 • Ченцов В.В.

Голова вченої ради Університету митної справи та фінансів

 • Шаріпов Е.Т.

Навчально-науковий центр КНТЕУ та база відпочинку «Хорли»

 • Шпиг Ф. І.

Президент ПАТ „Престиж – груп”, народний депутат ІІІ, IV, V скликань

 • Шкарлет С.М.

Ректор Чернігівського національного технологічного університету

 • Шевчук А.В.

В.о. ректора Житомирського державного університету

 • Шевченко В.С.

Голова Конгресу ділових жінок України

 • Шимов В.Н.

Ректор Белорусского Государственного Экономического Университета

 • Шейко В.М.

Ректор Харківської державної академії культури

 • Щуцька Г.В.

Директор ДВНЗ «Київський коледж легкої промисловості»

 • Ясній П.В.

Ректор Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя

 • Якименко Ю.І.

Перший проректор Національного технічного університету України «КПІ»

 • Яніцький В.П.

Народний депутат України

 • Яловий В.Б.

Депутат Київради

 • Яцків Я.С.

Президент Української астрономічної асоціації, член Наглядової Ради КНТЕУ

 • Arkadiusz Mężyk

Rector of the Silesian University of Technology

 • Andrzej Kaleta

Rector Uniwersytet Ekonomsczny we Wroclawiu

 • Yoshihisa Baba

President Soka University (Tokio)

 • Шотаевич Ибраим Дидманидзе
 • Дідманідзе Ібраїм

Професор державного університету Батумі, Грузія

 • Інститут Галілея, Ізраїль (Galilee Institute)
 • Кочар Йоанна

Доктор Вроцлавського економічного університету

 • Ульжен Фарук

Відповідальний за міжнародні зв’язки в Університеті Гренобль Альпи

 • Nechi Armelle

Міжнародний координатор в Університеті Кретей (Франція)

 • Смолієнко Валерій

Університет Ланкашир, Великобританія

 • Natacha Collet

Університет Гренобль Альпи

 • Žalėnienė Inga

Віце-ректор з навчально-виховної роботи, Університет Миколи Ромеріса, Литва

 • Магаццу Альдо

Університет Мессіни, Італія

 • Джозі Аннекін

Президент Асоціації ФЛЄ Франція-Україна

 • Видманська Рената

Відділ міжнародних зв’язків Краківського економічного університету

 • Туркану Роксана

Університетська Агенція Франкофонії (AUF)

 • Ахмет Самі Альпашан

Представник компанії "Gurcelic Metal Corporation Turkey"

 • Посольство України у Грецькій Республіці
 • Богуш Мікул

Декан Краківського економічного університету

 • Garapin Alexis

Професор Університету Гренобль Альпи

 • Chachanidze Guram

Професор Грузинського технічного університету

 • Навоян Араік

Віце-ректор de l'UFAR, Арменія

 • Дайсаку Ікеда

Президент міжнародної організації Сока Гаккай

 • Колектив Китайської Торгової Асоціації
 • Страхова компанія "ПРОСТО страхування"
 • Ясько Тетяна

Голова Всеукраїнської Профспілки торгівлі

 • Колектив Асоціації "Укравтопром"
 • ZAMMLER GROUP
 • ПрАТ "ОБОЛОНЬ"

28.12.2017
42265
2562
остання редакція 05.01.2018
42265