logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Виїзні публічні захисти випускних кваліфікаційних робіт студентів ФФБС

Загальна інформація

У стінах партнера КНТЕУ – Офісу великих платників податків ДФС України відбувся успішний захист десяти випускних кваліфікаційних робіт студентів кафедри фінансів. Голова екзаменаційної комісії №55, очільник Офісу Бамбізов Євген Євгенійович, відкриваючи її засідання, наголосив на важливості взаємодії науково-дослідних установ та владних інституцій для досягнення синергетичного ефекту і подальшої розбудови податкової системи держави. Студенти університету показали високий професійний рівень, наявність ґрунтовної теоретико-методологічної підготовки та практичну значимість одержаних результатів.

Протягом діяльності екзаменаційної комісії було розглянуто широкий спектр питань у сфері фінансової політики, податкового регулювання економіки, адміністрування податків, удосконалення інституційного середовища податкової системи країни. У процесі захисту робіт відбувалась активна науково-практична дискусія з питань впровадження податку на виведений капітал, оптимального рівня оподаткування і його структури, методів протидії тінізації економіки. Після завершення захисту Євген Євгенійович запросив найкращих студентів на роботу, а також наголосив на важливості подальшої співпраці з нашим університетом, зокрема вже у І половині 2018 року 16  студентів КНТЕУ пройдуть стажування в Офісі великих платників податків. 


На базі Пенсійного фонду України 15 січня відбувся публічний захист випускних кваліфікаційних робіт студентів спеціалізації "Фінанси, банківська справа та страхування" спеціальності "Страхування", що свідчить про високу зацікавленість роботодавця у фахівцях даної спеціальності.

Представники ПФУ відмітили високий практичний та теоретичний рівень підготовки студентів та після захисту запропонували студентам варіанти подальшого працевлаштування.

Голова комісії Усачова Тетяна Миколаївна зазначила, що тематика випускних кваліфікаційних робіт є актуальною і відповідає вимогам сьогодення.


Кафедра банківської справи разом з представниками Національної комісії‚ що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, провела виїзне засідання державної екзаменаційної комісії щодо захисту випускних кваліфікаційних робіт студентами спеціалізації "Фінансове посередництво".

Член комісії Залєтов Олександр Миколайович відзначив високий практичний та теоретичний рівень випускних кваліфікаційних робіт усіх студентів, які захищались на базі Нацкомфінпослуг. Особливо було відзначено роботи Артеменко Альони Володимирівни на тему "Антикризове регулювання діяльності небанківських фінансово-кредитних установ" та Мельник Діани Сергіївни на тему "Регулювання діяльності глобальних системно важливих страхових компаній", пропозиції яких щодо удосконалення регулювання ринком фінансових послуг зацікавили представників Нацкомфінпослуг, відмітивши можливість їх використання в подальшому нормотворчому процесі регуляторного органу.

Усім п’яти студентам, які брали участь у захисті випускних кваліфікаційних робіт на базі Національної комісії‚ що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, запропоновано подати документи на проходження конкурсу на заняття посад державної служби.


У межах договору про співробітництво між КНТЕУ та АТ "Райффайзен Банк Аваль" кафедрою банківської справи був організований та проведений виїзний захист випускних кваліфікаційних робіт студентами спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" спеціалізації "Банківська справа" у АТ "Райффайзен Банк Аваль".

У виїзному захисті випускних кваліфікаційних робіт взяли участь члени екзаменаційної комісії №61 у складі д.е.н., професора, завідувача кафедри банківської справи Шульги Н.П., к.е.н, доцента кафедри банківської справи Плісак Т.О., к.е.н., доцента кафедри фінансів Єрмошенко Л.В. та представники АТ "Райффайзен Банк Аваль":

 • Сметаненко Ірина Олександрівна, начальник управління підтримки програмного забезпечення;
 • Возбранна Лариса Василівна, начальник управління по роботі із заставним майном;
 • Слободяник Людмила Володимирівна, директор департаменту кредитного контролю та управління заставним майном;
 • Значко Наталія Василівна, керівник з питань організаційного менеджменту, системи внутрішніх контролів та методології процесів;
 • Ігошева Наталія Володимирівна, заступника головного бухгалтера-начальника управління;
 • Соловйова Ольга Олександрівна, начальник управління ризиків фізичних осіб та моделювання роздрібних ризиків;
 • Шевчик Артем Сергійович, начальник управління кредитного аналізу.

Голова екзаменаційної комісії – Лупін Олексій Борисович – начальник відділу операцій на фінансових ринках Департаменту відкритих ринків НБУ.

Випускні кваліфікаційні роботи захищали 5 студентів:

 • Галушко Олена Ігорівна (тема роботи "Методичні підходи до діагностики депозитного портфеля банку та шляхи їх удосконалення", керівник – к.е.н., доцент Сушко Н.М.);
 • Гальченко Катерина Олександрівна (тема роботи "Механізм рефінансування  банків", керівник – д.е.н., професор Шульга Н.П.);
 • Петриченко Ганна Сергіївна (тема роботи "Діагностика кредитного портфеля банку", керівник – к.е.н. Гербич Л.А.);
 • Куліш Марина Володимирівна (тема роботи "Процентна політика центрального банку", керівник – д.е.н., професор Шульга Н.П.")
 • Мороз Ірина Андріївна (тема роботи "Розвиток ринку кредитних послуг", керівник – к.е.н. Серажим Ю.В.).

Усі представлені роботи виконані на високому теоретичному рівні із застосуванням математичного та статистичного інструментарію прогнозування показників макроекономічного та мікроекономічного характеру, мають елементи наукової новизни та практичну цінність.

Студенти продемонстрували вміння та навички здійснювати наукові дослідження, інтерпретувати та презентувати їх результати, ведення дискусії.

За оцінками наших партнерів-практиків з АТ "Райффайзен Банк Аваль" захист випускних кваліфікаційних робіт у 2018 році свідчить про вищий, порівняно з попередніми роками, рівень теоретичної та практичної підготовки фахівців та якості випускних робіт.

За результатами захисту випускних кваліфікаційних робіт найвищі оцінки здобули: Гальченко К.О. (99 балів зі 100), Куліш М.О. (97 балів), Петриченко Г.С. (97 балів). Цим студентам керівництвом банку були зроблені пропозиції щодо подальшого працевлаштування, а екзаменаційна комісія рекомендувала Гальченко К.О, Куліш М.О., Петриченко Г.С. до навчання в аспірантурі.

Загалом випускні кваліфікаційні роботи успішно захистили всі студенти, з чим ми їх і вітаємо.

Зичимо професійного успіху та розвитку!

17.01.2018
42265
1955
остання редакція 23.01.2018
42265