logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Результати розгляду питань порядку денного засідання вченої ради КНТЕУ

Загальна інформація

На засіданні вченої ради КНТЕУ, яке відбулося 25 січня, було розглянуто питання порядку денного та ухвалено відповідні рішення:

№ з/п

Питання порядку денного

Результат розгляду

1.

Присвоєння вченого звання доцента: Бєляєвій Н.С. – доценту кафедри менеджменту; Гурджиян К.В. – доценту кафедри маркетингу та реклами; Пасічному М.Д. – доценту кафедри фінансів

Рішення прийнято

2.

Результати атестації здобувачів освітнього ступеня «магістр»

Ухвалено Постанову

3.

Про фінансову діяльність університету у 2017 році та ухвалення фінансового плану на 2018 рік

Ухвалено Постанову

4.

Удосконалення організаційної структури КНТЕУ

Ухвалено Постанову

5.

Внесення змін до Положення про дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними, науковими працівниками та здобувачами освіти КНТЕУ

Ухвалено Постанову

6.

Внесення змін до Положення про інституційний репозитарій Київського національного торговельно-економічного університету

Ухвалено Постанову

7.

Внесення змін до Положення про випускний кваліфікаційний проект (роботу)

Ухвалено Постанову

8.

Затвердження освітніх програм, навчальних планів та внесення змін до діючих робочих навчальних планів

Ухвалено Постанову

9.

Затвердження програм та робочих програм навчальних дисциплін

Ухвалено Постанову

10.

Рекомендація до видання рукописів монографій

Ухвалено Постанову

11.

Питання аспірантури

Ухвалено Постанову

12.

Подання кандидатур студентів на призначення академічної стипендії Президента України, Кабінету Міністрів України, ім. М.С. Грушевського, ім. Вадима Гетьмана на ІІ семестр 2017/18 навчального року

Ухвалено Постанову

13.

Звіт стипендіата Кабінету Міністрів України для молодих вчених Пугачевської К.С.

Звіт схвалено

25.01.2018
42265
1805
остання редакція 31.01.2018
Vega