logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Спільне засідання ради з якості та методичної ради КНТЕУ

Загальна інформація

У Київському національному торговельно-економічному університеті 6 лютого відбулося спільне засідання ради з якості та методичної ради КНТЕУ.

Із питання порядку денного "Про результати функціонування Системи управління якістю КНТЕУ в 2017 р. та завдання на 2018 р." виступила керівник СУЯ КНТЕУ Н.В. Притульська.

Увагу присутніх було зосереджено на освітній діяльності та якості вищої освіти університету з врахуванням основних вимог та реко­мен­да­цій відповідних міжнародних стандартів, чинного законодавства України, рішень і розпоряджень органів державної влади щодо сфери діяльності. Система орієнтована на задоволення вимог і очікувань стейкхолдерів через постійне удосконалення системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти.

За результатами незалежного наглядового аудиту Національним орга­ном із сертифікації в грудні 2017 р. підтверджено ефективність функціону­вання та прийнято рішення про подовження дії Сертифікату на відповідність Системи управління якістю та її ключової складової – системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти КНТЕУ на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2015, положень Закону України "Про вищу освіту" (ст. 16), Стандартам і рекомендаціям щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education). Аудиторами було відмічено позитивні зміни та прийняття відповідних документів стосовно запобігання виникнення ризиків у діяльності КНТЕУ, що є необхідною умовою виконання вимог ISO 9001 версії 2015 р.

Методичною радою були розглянуті питання розробки Стандартів вищої освіти КНТЕУ та освітніх програм прийому 2018 р., а також розвитку візуального супроводження освітнього процесу.

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника навчально-методичного відділу Т.В. Божко "Про виконання тематичного плану випуску підручників, навчальних посібників, зведеного плану видання навчально-методичних матеріалів у 2017 р. та схвалення проекту зведеного плану видання навчально-методичних матеріалів на 2018 р.", методична рада відзначає позитивну динаміку підготовки кількості сучасних навчальних книг та навчально-методичних матеріалів, які активно використовуються в освітньому процесі, науково-педагогічними працівниками КНТЕУ.

Було зазначено, що з метою підвищення якості підготовлених навчально-методичних розробок в університеті продовжується практика їх рецензування фахівцями-практиками, гарантами освітніх програм, випусковими кафедрами тощо.

Методична рада схвалила Проект зведеного плану видання навчально-методичних матеріалів КНТЕУ на 2018 р.

06.02.2018
42265
1134
остання редакція 11.02.2018
Vega