logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Оновлення матеріально-технічної бази

Загальна інформація

Новий семестр розпочався з нових комп’ютерів! У лютому 2018 року завершено модернізацію лабораторії кафедри інженерно-технічних дисциплін (аудиторія А-224) – встановлено потужні комп’ютери, що дає можливість працювати з найсучаснішим програмним забезпеченням, яке з кожним роком оновлюється й вимагає значних ресурсів.

У презентації взяли участь ректор Мазаракі А.А., перший проректор з науково-педагогічної роботи Притульська Н.В., проректор з науково-педагогічної роботи Шаповал С.Л., декани факультетів, викладачі кафедри та студенти. Презентацію провела кандидат архітектури, доцент кафедри інженерно-технічних дисциплін Мазур Л.М.

Завдяки оновленню студенти матимуть можливість працювати в нових версіях таких програм, як: Autodesk 3ds Max, ArchiCAD, AutoCAD, CorelDRAW. Дане програмне забезпечення застосовується в процесі викладання таких дисциплін, як: "Дизайн", "Інженерна та комп’ютерна графіка", "Системи автоматизованого проектування". У середовищі цих програм студенти виконують креслення будівель та інтер’єри приміщень, а найкращі студенти беруть участь у розробці конкурсних робіт із реконструкції та переоснащення приміщень КНТЕУ.

Студенти як денної, так і заочної форми навчання під керівництвом викладача мають можливість виконувати в повному обсязі практичні роботи, безпосередньо в лабораторії. Отримані знання студенти використовують при підготовці дипломних проектів. Також на комп’ютерах встановлено тестову програму, яка дозволяє здійснювати оперативний контроль знань студентів та допомагає їм краще оволодіти дисципліною під час самопідготовки.

Викладачами кафедри було наведено приклади успішного становлення студентів у професійній діяльності та навіть просування в кар’єрі за рахунок отриманих знань із комп’ютерної графіки.

Також учасникам презентації були представлені приклади звітів у графічному виконанні студентів спеціальностей "Менеджмент", "Харчові технології", "Готельно-ресторанна справа" і "Туризм". Враховуючи позитивні результати студентів, слід розглянути викладання цих дисциплін і на інших спеціальностях, оскільки завдяки отриманим практичним навичкам випускники мають значні конкурентні переваги під час працевлаштування.

07.02.2018
42265
2166
остання редакція 13.02.2018
41100