logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
Київський національний
торговельно-економічний
університет
logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
img

Результати розгляду питань порядку денного засідання вченої ради КНТЕУ

Загальна інформація

Під час засідання вченої ради КНТЕУ, яке відбулося 21 лютого, було розглянуто питання порядку денного та ухвалено відповідні рішення:

№ з/п

Питання порядку денного

Результат розгляду

1.

Про схвалення та подання змін до Статуту КНТЕУ на розгляд конференції трудового колективу університету

Ухвалено Постанову

2.

Про зміну чисельності та квот виборних представників до складу вченої ради та конференції трудового колективу КНТЕУ

Ухвалено Постанову

3.

Присвоєння вченого звання професора Науменко Р.А. – професору кафедри менеджменту; доцента Мазаракі Н.А. – доценту кафедри міжнародного приватного, комерційного та цивільного права

Рішення прийнято

4.

Висунення кандидатом на здобуття державної довічної стипендії професора, доктора економічних наук, заслуженого діяча науки і техніки, професора кафедри економіки та фінансів підприємства Бланка І.О.

Рішення прийнято

5.

Висунення наукової роботи на здобуття премії Президента України для молодих вчених

Рішення прийнято

6.

Висунення наукової роботи на здобуття премії Верховної Ради України найталановитішим молодим вченим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок

Рішення прийнято

7.

Висунення кандидатів на здобуття стипендій Кабінету Міністрів України для молодих вчених

Рішення прийнято

8.

Результати навчання студентів у І семестрі 2017/18 навчального року

Ухвалено Постанову

9.

Затвердження освітніх програм, навчальних планів, робочих навчальних планів та внесення змін до діючих

Ухвалено Постанову

10.

Затвердження робочих навчальних планів підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «доктор філософії»

Ухвалено Постанову

11.

Затвердження програм та робочих програм навчальних дисциплін

Ухвалено Постанову

12.

Рекомендація до друку рукописів монографій

Ухвалено Постанову

13.

Внесення змін до Положення про організацію освітнього процесу студентів і Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та екзаменаційну комісію з атестації в КНТЕУ

Ухвалено Постанову

14.

Про затвердження Правил призначення академічних стипендій (нова редакція)

Ухвалено Постанову

15.

Затвердження розміру плати за надання платних освітніх послуг для здобуття ступеня доктора філософії та доктора наук прийому 2018 р.

Ухвалено Постанову

16.

Звіти стипендіатів Верховної Ради України для найталановитіших молодих вчених

Звіти схвалено

17.

Питання аспірантури

Ухвалено Постанову

18.

Затвердження Положення про Одеський торговельно-економічний інститут

Ухвалено Постанову

19.

Затвердження Положення про атестацію педагогічних працівників КНТЕУ

Ухвалено Постанову

21.02.2018
456287
1399
остання редакція 22.02.2018
Vega