logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
Київський національний
торговельно-економічний
університет
logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
img

Рада студентського самоврядування КНТЕУ

Студенту

Рада студентського самоврядування Київського національного торговельно-економічного університету (РСС КНТЕУ) — добровільне об'єднання студентів КНТЕУ, вищий виконавчий орган студентського самоврядування університету, що здійснює діяльність в інтересах усього студентства університету, забезпечує захист його прав та інтересів.

Рада студентського самоврядування КНТЕУ утворена та діє на підставі "Положення про студентське самоврядування у Київському національному торговельно-економічному університеті" та Закону України "Про вищу освіту".

Метою студентського самоврядування є створення належних умов для здобуття вищої освіти та самореалізації студентів, формування у них організаторських здібностей, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці тощо. Діяльність Ради спрямована на забезпечення гармонійного розвитку особистості, формування навичок майбутнього організатора, виховання духовності та культури, зростання соціальної активності студентської молоді та удосконалення навчально-виховного процесу.

Основні завдання:

  • Забезпечення захисту прав та інтересів студентів Університету.
  • Формування громадянської позиції, гідності та високої культури поведінки.
  • Сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів.
  • Сприяння створенню різноманітних студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами та координація їх діяльності.
  • Представництво університету у місцевих, регіональних, всеукраїнських і міжнародних молодіжних студентських організаціях тощо.


Понкратова Дар’я Андріївна – Голова Ради студентського самоврядування КНТЕУ. Студентка факультету обліку, аудиту та інформаційних систем, 1 курс "ОС" магістр, 6 група.

Контактна інформація:

вул. Кіото, 19, ауд. А-506;
email: studradaknteu@gmail.com
номер телефону: (095)748-70-95;
email: ponkratova2208@gmailcom.

Соціальні мережі РСС КНТЕУ:
Telegram: t.me/knteu
Instagram: @knute_official
Fecebook: facebook.com/knute.official

Ратинський Лев Сергійович – заступник голови Ради студентського самоврядування КНТЕУ. Студент факультету торгівлі та маркетингу, 3 курс, 14 група.

Контактна інформація:
номер телефону: (099)619-18-57;
email: levratinskii@gmail.com

Мачула Анна Юріївна – секретар Ради студентського самоврядування КНТЕУ. Студентка факультету торгівлі та маркетингу, 3 курс, 13 група.

Контактна інформація:
номер телефону: (099)619-18-57;
email: annmachula1998@gmail.com

Антоневич Марія Євгеніївна – голова Ради студентського самоврядування факультету обліку, аудиту та інформаційних систем. Студентка факультету обліку, аудиту та інформаційних систем, 4 курс, 5 група.

Контактна інформація:
номер телефону: (066)402-46-98;
email: me.antonevich@gmail.com

Соціальні мережі РСС ФОАІС:
Telegram: t.me/knute_foais
Instagram: @foais_official

Герасименко Ярослав Леонідович – голова Ради студентського самоврядування факультету ресторанно-готельного та туристичного бізнесу. Студент факультету ресторанно-готельного та туристичного бізнесу, 4 курс, 4 група.

Контактна інформація:
номер телефону: 093-842-54-41
email: gerasimenko4442@gmail.com

Соціальні мережі РСС ФРГТБ:
Telegram: t.me/frhtb_info
Instagram: @frhtb_official
Fecebook: facebook.com/frhtb.official

Сьомаш Антон Вікторович – голова Ради студентського самоврядування факультету фінансів та банківської справи. Студент факультету фінансів та банківської справи, 2 курс, 2 група.

Контактна інформація:
номер телефону: (068)328-94-92;
email: anton.syomash@gmail.com

Соціальні мережі РСС ФФБС:
Telegram: t.me/ffbs_info
Instagram: @ffbs_info
Fecebook: facebook.com/faculty.of.finance.and.banking.system

Гетьман Михайло Вікторович – голова Ради студентського самоврядування факультету економіки, менеджменту та психології. Студент факультету економіки, менеджменту та психології, 2 курс, 6 група.

Контактна інформація:
номер телефону: (063)174-95-00;
emailm.getman0202@gmail.com

Соціальні мережі РСС ФЕМП:
Telegram: t.me/FempNewsLine
Instagram: @femp_newsgram
Fecebook: facebook.com/fempnewsline/

Краснокутська Юлія Олегівна – голова Ради студентського самоврядування факультету торгівлі та маркетингу. Студентка факультету торгівлі та маркетингу, 4 курс, 6 група.

Контактна інформація:
номер телефону: (093)151-23-30;
emailjulia.krasnokutskay@gmail.com

Соціальні мережі РСС ФТМ:
Telegram: t.me/FTMinform
Instagram: @ftm_official
Fecebook:  facebook.com/FTM.inform

Калініченко Олег Миколайович – голова Ради студентського самоврядування факультету міжнародної торгівлі та права. Студент факультету міжнародної торгівлі та права, 4 курс, 13 група.

Контактна інформація:
номер телефону: (099)602-66-23;
email: olegkalinichenko97@gmail.com

Соціальні мережі РСС ФМТП:
Telegram: t.me/myfitl
Instagram: @fmtp_official
Fecebook: facebook.com/fitl.info

Таха Загер Ваелійович – голова Ради студентського самоврядування гуртожитку №1. Студент факультету обліку, аудиту та інформаційних систем, 4 курс, 2 група.

Контактна інформація:
номер телефону: (093)673-53-67;
email: zager.taha.97@gmail.com

Соціальні мережі РСС гуртожитку №1:
Telegram: t.me/gurt1
Instagram: @knutegurt1

Кушнір Антон Сергійович – голова Ради студентського самоврядування гуртожитку №2. Студент факультету міжнародної торгівлі та права, 2 курс, 15 група.

Контактна інформація:
номер телефону: (096)989-34-37;
email: anton0570@ukr.net

Соціальні мережі РСС гуртожитку №2:
Instagram: @hostel_2_knute

Гаврилюк Яна Миколаївна – голова Ради студентського самоврядування гуртожитку №3. Студентка факультету обліку, аудити ту та інформаційних систем, 3 курс, 4 група.

Контактна інформація:
номер телефону: (099)068-08-52;
emaillife.is.kife852@gmail.com

Соціальні мережі РСС гуртожитку №3:
Telegram: t.me/hurtozhytok3
Instagram: @ hurtozhytok3

Мельник Аліна Володимирівна – голова Ради студентського самоврядування гуртожитку №4. Студентка факультету ресторанно-готельного та туристичного бізнесу, 2 курс, 7 група.

Контактна інформація:
номер телефону: (096)172-85-68;
email: alina.melnik282@ukr.net

Соціальні мережі РСС гуртожитку №4:
Telegram: t.me/hurtozhytok3
Instagram:  @gurtozhitok_4

Масовець Тетяна Анатоліїва – голова Ради студентського самоврядування гуртожитку №4. Студентка факультету факультету міжнародної торгівлі та права, 6 курс, 14 група.

Контактна інформація:
номер телефону: (066)768-53-32;
email: masovetstetiana@gmail.com

Соціальні мережі РСС гуртожитку №6:
Telegram: t.me/dormitory6knute
Instagram: @ knute_dormitory6

Шапка Віталій Олександрович – голова культурно-мистецького сектору Ради студентського самоврядування КНТЕУ. Студент факультету фінансів та банківської справи, 2 курс «ОС» магістр, 3 група.

Контактна інформація:
номер телефону: (093)880-63-91;
emailvitalii.shapka.knute@gmail.com

Гузь Владислав Олександрович – голова інформаційного сектору Ради студентського самоврядування КНТЕУ. Студент факультету міжнародної торгівлі та права, 3 курс, 12 група.

Контактна інформація:
номер телефону: (066)737-15-51;
email: wladislawguz@gmail.com

Богомол Альона Павлівна – голова сектору дизайну Ради студентського самоврядування КНТЕУ. Студентка факультету обліку, аудиту та інформаційних систем, 4 курс, 2 група.

Контактна інформація:
номер телефону: 096-310-93-37
emailbohomolaliona@gmail.com

Шевелева Поліна Павлівна – голова організаційного сектору Ради студентського самоврядування КНТЕУ. Студентка факультету торгівлі та маркетингу, 3 курс, 8 група.

Контактна інформація:
номер телефону: (068)004-13-32;
emailpolinashevv17@gmail.com

Хмиз Мар’яна Богданівна – голова організаційного сектору Ради студентського самоврядування КНТЕУ. Студентка факультету торгівлі та маркетингу, 3 курс, 8 група.

Контактна інформація:
номер телефону: (093)145-32-28;
email: maryanahmuz18@gmail.com

Молявін Максим Іванович – голова сектору студентської варти Ради студентського самоврядування КНТЕУ. Студент факультету обліку, аудиту та інформаційних систем, 3 курс, 4 група.

Контактна інформація:
номер телефону: (095)717-72-96;
emailmolyavinm.i@gmail.com

Колодко Наталія Сергіївна – голова спортивного сектору Ради студентського самоврядування КНТЕУ. Студентка факультету міжнародної торгівлі та права, 2 курс, 7 група.

Контактна інформація:
номер телефону: (066)751-61-54;
emailkolodkonatasha@gmail.com

Хоботова Марина Владиславівна – голова соціального сектору Ради студентського самоврядування КНТЕУ. Студентка факультету ресторанно-готельного та туристичного бізнесу, 4 курс, 7 група.

Контактна інформація:
номер телефону: (093)508-52-22;
emailm.hobotowa@bigmir.net

Уманців Владислав Юрійович – голова наукового сектору Ради студентського самоврядування КНТЕУ. Студент факультету міжнародної торгівлі та права, 3 курс, 11 група.

Контактна інформація:
номер телефону: (063)271-84-29;
email: vladonuman@gmail.com

Баштова Катерина Сергіївна – голова сектору центру розвитку кар’єри  Ради студентського самоврядування КНТЕУ. Студентка факультету торгівлі та маркетингу,2  курс, 1 група.

Контактна інформація:
номер телефону: (099)361-62-86;
email: bashtovata1998@gmail.com

23.03.2018
42265
1475
остання редакція 23.03.2018
42265