logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

ХIII Мiжнародна науково-практична конференцiя "Органiзацiйна та економiчна психологiя: проблеми та перспективи розвитку"

Загальна інформація

Відбулася ХIII Мiжнародна науково-практична конференцiя "Органiзацiйна та економiчна психологiя: проблеми та перспективи розвитку" спiльно з Iнститутом психологi iменi Г. С. Костюка НАПН України та Українською асоцiацiєю органiзацiйних психологiв та психологiв працi.

Конференцію урочисто відкрив ректор А. А. Мазаракі. Побожавши плідної роботи учасникам конференції, він підкреслив, що психологія в економіці та управлінні підприємствами набирає популярності та є надзвичайно актуальною сферою дослідження. 

Проректор з наукової роботи С. В. Мельниченко подякувала численним гостям та учасникам за присутність та побажала віднайти нові перспективи досліджуваних тематик за результатами роботи конференції.

У конференції, яка проходила 12-13 квiтня 2018 р. взяли участь:

Максименко Сергій Дмитрович, академік-секретар відділення психології, вікової фізіології та дефектології НАПН України, директор Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор, президент ВГО "Товариство психологів України";

Карамушка Людмила Миколаївна, член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор, заступник директора з науково-організаційної роботи та міжнародних наукових зв’язків Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, завідувач лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, президент Української асоціації організаційних психологів та психологів праці;

Чепелєва Наталія Василівна, академік НАПН України, доктор психологічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України;

Кокун Олег Матвійович, член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор, заступник директора з науково-інноваційної роботи Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України;

Гуменюк Галина Вадимівна, кандидат психологічних наук, доцент, вчений секретар Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України;

Креденцер Оксана Валеріївна, кандидат психологічних наук, доцент лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, член виконавчої дирекції Української асоціації організаційних психологів та психологів праці;

Терещенко Кіра Володимирівна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, член виконавчої дирекції Української асоціації організаційних психологів та психологів праці.

Основнi напрями роботи конференцiї

  • Органiзацiйна психологiя:

— Психологiчнi особливостi дiяльностi украiнських органiзацiй в умовах соцiального напруження
— Психологiчнi особливостi дiяльностi органiзацiй у рiзних соцiально-економiчних сферах (промисловiсть, державне управлiння; фiнансово-економiчна сфера; бiзнес; освiта; медицина та iн.)
— Психологiчнi детермiнанти розвитку органiзацiйної культури
— Психологiчнi основи управлiння змiнами та органiзацiйним розвитком
— Психологiчнi особливостi дiяльностi команд в органiзацiях
— Психiчне та професiйне здоров’я в органiзацii, мобiнг
— Психологiя комунiкацiй та управлiння конфлiктами в органiзацiї
— Технологiї роботи органiзацiйних психологiв в органiзацiї
— Пiдготовка менеджерiв, органiзацiйних психологiв для психологiчного забезпечення ефективної дiяльностi органiзацій

  • Економiчна психологiя:

— Психологiчнi проблеми державних доходiв (податкова психологiя)
— Психологiя грошей, iнвестицiй та заощаджень
— Психологiя пiдприсмництва та психологiя внутрiшньоорганiзацiйного пiдприємництва
— Психологiя маркетингу, реклами та споживчої поведiнки
— Психологiя економiчної свiдомостi та поведiнки
— Психологiчнi аспекти економiчноiї соцiалiзації
— Психологiя безробiтних, бiдних та багатих
— Пiдготовка менеджерiв, психологiв до вирiшення психолого-економiчних проблем
— Психологiчне забезпечення ефективностi i безпеки професiйної дiяльностi у звичайних та особливих умовах
— Особливостi надання психологічної допомоги особам з ПТСР (учасникам АТО)
— Профiлактика та подолання професiйного стресу i синдрому "професiйного вигорання персоналу в органiзацiї"
— Психологiчнi проблеми профвiдбору, адаптацiї, мотивацiї та здiйснення професiйної кар’єри персоналу в організацiї
— Проблеми психологiчної безпеки особистостi (секюрiтології)

Бажаємо учасникам нових досягнень на ниві науки!

13.04.2018
42265
1103
остання редакція 17.04.2018
Vega