logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
Київський національний
торговельно-економічний
університет
logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
img

Захист дисертаційної роботи поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Загальна інформація

24 травня 2018 року об 11:00 годині у спеціалізованій вченій раді Д 26.055.01 Київського національного торговельно-економічного університету відбудеться захист дисертаційної роботи Юрчака Едуарда Володимировича на тему "Бренд-менеджмент мереж ресторанного господарства", поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), науковий керівник – Ромат Є. В., д.держ.упр., професор.


24 травня 2018 року о 14:00 годині у спеціалізованій вченій раді Д 26.055.01 Київського національного торговельно-економічного університету відбудеться захист дисертаційної роботи Копчикової Інни Вікторівни на тему "Облік і контроль товарних втрат торговельних мереж", поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності), науковий керівник – Назарова К. О., д.е.н., доцент.

24.05.2018
42265
674
остання редакція 17.05.2018
456287