logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
Київський національний
торговельно-економічний
університет
logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
img

МЕЛЬНИЧЕНКО Світлана Володимирівна

Загальна інформація

   

Мельниченко Світлана Володимирівна


Науковий ступінь - доктор економічних наук.

Вчене звання - професор.


У 1993 р. закінчила торговельно-економічний факультет Київського торговельно-економічного інституту за спеціальністю "Економіка, організація і управління в торгівлі і громадському харчуванні".

З 1993 р. працює у КНТЕУ, поєднуючи викладацьку роботу з навчанням в аспірантурі, а з часом - і в докторантурі. У 1997 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, у 2008 р. - докторську дисертацію.

Згодом поєднує роботу на посаді професора кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу з роботою начальника науково-дослідної частини КНТЕУ. З 1 вересня 2012 р. - проректор з наукової роботи КНТЕУ.  

    Мельниченко С.В. є:

  • членом науково-методичних комісій (НМК) Міністерства освіти та науки України з менеджменту і адміністрування та зі сфери обслуговування;
  • вченим секретарем секції "Економіка" Наукової ради Міністерства освіти і науки України;
  • заступником голови Наукової експертної ради;
  • відповідальним секретарем наукових журналів "Вісник КНТЕУ", "Товари і ринки".

Здійснює наукове керівництво аспірантами. Викладає дисципліни: "Менеджмент підприємства", "Інформаційні системи і технології".

Має більше 250 публікацій наукового та методичного характеру, серед яких монографії, підручники та навчальні посібники. 

   Наукова та навчально-методичні праці...

   

Науковий ступінь - кандидат технічних наук.
Вчене звання - доцент.

04.11.2013
Vita
7608
остання редакція 04.11.2013
adv