logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
Київський національний
торговельно-економічний
університет
logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
img

ЕкоКлуб КНТЕУ

ЕКО КНТЕУ

   ЕкоКлуб КНТЕУ - студентська організація, що впроваджує основні принципи екологічної політики  КНТЕУ, розробляє різноманітні просвітницькі програми та заходи, які сприяють формуванню  екологічної  свідомості населення, вихованню його небайдужого ставлення до оточуючого  навколишнього  середовища, допомагає  збереженню довкілля.

 Мета створення ЕкоКлубу КНТЕУ — розробка та проведення заходів, спрямованих на забезпечення  сталого та безпечного майбутнього України, підтримка та впровадження екологічної політики КНТЕУ,  екологічна просвіта, виховання почуття відповідальності за наслідки впливу цивілізації на навколишнє середовище.

 Завданнями та напрямками діяльності ЕкоКлуб КНТЕУ є:

  • здійснення практичних природоохоронних заходів;
  • участь у впровадженні екологічної політики КНТЕУ;
  • здійснення просвітницької діяльності серед населення з метою виховання суспільної екологічної свідомості;
  • попередження екологічних правопорушень, здійснення громадського контролю в галузі охорони навколишнього природного середовища;
  • сприяння гармонійному розвитку особистості.

Предметом діяльності ЕкоКлубу КНТЕУ є:

 - сприяння розвитку екологічної самосвідомості населення;

 - сприяння проведенню навчально-просвітницьких заходів КНТЕУ з екологічних питань;

 - сприяння проведенню природоохоронних заходів;

 - впровадження концепції систематичної екологічної освіти в закладах освіти;

- участь та організація культурно-масових, природоохоронних, просвітницьких та інших заходів;

 - взаємодія з органами охорони здоров'я, освіти, культури та ін. при втіленні в життя екологічної політики КНТЕУ, як в Україні, так і за кордоном;

 - встановлення прямих міжнародних контактів і зв'язків зі схожими організаціями.

Стратегією роботи ЕкоКлубу КНТЕУ є формування у студентів та працівників КНТЕУ особистісних якостей: відповідальності за стан довкілля; самоконтролю за власною поведінкою та додержання основних принципів екологічної політики КНТЕУ; навчання приймати своєчасні зважені рішення; цінувати життя і здоров'я інших; створювати імідж успіху.

Робота ЕкоКлубу КНТЕУ здійснюється за трьома напрямками: теоретичному, практичному та пропагандиському.

Склад ЕкоКлубу КНТЕУ

П.І.П.

Посада

Факультет, курс, группа

Контактні данні

Шпита Олексій Анатолійович

Голова ЕкоКлубу КНТЕУ

ФЕМП 4-12

067 220 96 70

alexeyshpyta@gmail.co

Бабич Євгенія Іванівна

Заступник голови

Головний редактор ЕкоКлубу КНТЕУ

1-8м ФТМ 

063 579 76 57

Babich.jenya@yandex.ua

Шкода Влада Миколаївна

 Голова інноваційного відділу

1-7м ФТМ 

050 945 59 59

vladashkoda@yandex.ru

Звягінцева Інна Ігорівна

Голова культурно – масового відділу

1-8м ФТМ 

097 726 37 64

i.zwyaginzewa@mail.ru

Юрко Тетяна Валеріївна

Голова наукового відділу

Сарсанія Саба Гочаєвич

Голова відділу із зв'зків з іншими організаціями

             

20.03.2014
annzo
7717
остання редакція 16.04.2017
438727