logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
Київський національний
торговельно-економічний
університет
logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
img

Круглий стіл «Співпраця наукових товариств вищих навчальних закладів м. Києва»

Загальна інформація

З метою ефективного розвитку і використання інтелектуального потенціалу молодих науковців, а також підвищення їх професійної підготовки, поглиблення взаємодії у сфері молодіжної наукової діяльності, реалізації суспільно корисних проектів та виконання конкурентоспроможних наукових розробок науковими товариствами м. Києва  28 квітня Науковим товариством КНТЕУ був організований круглий стіл «Співпраця наукових товариств вищих навчальних закладів м. Києва».

Представники наукових товариств КНУ ім. Т.Шевченка, КНЕУ ім. В. Гетьмана,  Київського національного університету культури і мистецтв, Дипломатичної академії України при МЗС України, Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут", Національного авіаційного університету, Національного університету біоресурсів і природокористування України, Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі, КНТЕУ та інших вузів обговорили актуальні проблеми:

  1. Принципи співробітництва наукових товариств студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених ВНЗ м. Києва
  2. Роль молодих науковців у реформуванні України
  3. Реалізація ефективних розробок наукових товариств

Делегації наукових товариств провідних київських вузів привітали перший проректор з науково-педагогічної роботи д.е.н., проф. Притульсьска Н.В. та проректор з наукової роботи д.е.н., проф. Мельниченко С.В., представник Ради молодих вчених при Міністерстві освіти Вашуленко О.С.

Основними доповідачами на круглому столі виступили:

 "Роль молодих науковців у реформуванні України" – ВАШУЛЕНКО Олександра, член Ради молодих учених при МОН, кандидат економічних наук, науковий співробітник, голова ради молодих учених та аспірантів Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки імені Г. М. Доброва (м. Київ). 

"Принципи співробітництва наукових товариств студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених ВНЗ м. Києва"  – РОМАНЕНКО Ольга, голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених КНТЕУ, кандидат економічних наук, доцент КНТЕУ.

Роль наукових товариств у законодавчому забезпеченні реформ в Україні: перспективи для молодих вчених НЕСХОДОВСЬКИЙ Ілля, член цільової команди з проведення податкової реформи в Україні при Національній раді реформ при Президенті України,  член робочої групи з опрацювання розділів проекту плану законодавчого забезпечення реформ в Україні (розділ «Стабілізація макроекономічної ситуації та реформування економіки») при Верховній Раді України, головний експерт Реанімаційного пакету реформ «Податкова реформа», кандидат економічних наук, доцент КНТЕУ.

"Проведення щорічної конференції "Шевченківська весна" у КНУ ім. Т. Шевченка у квітні 2015 року" – ПРИСЯЖНА Вікторія, голова Наукового товариства студентів і аспірантів КНУ.

"Презентація успішних проектів наукових товариств" –  ЛУЗАН Ілля, ПУЗАНОВА Юлія, голова PR-відділу Наукового товариства  "КПІ".

"Роль ділових ігор у формуванні цінностей в бізнесі та об’єднання молодих науковців" – ЛОГВИНЕНКО Володимир,  автор ділової гри “WECANOMY”.

28.04.2015
adv
1462
остання редакція 29.04.2015
adv