logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
Київський національний
торговельно-економічний
університет
logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
img

Календар подій

Оголошеннявсі

Головна сторінка

Центр навчально-виробничого тренінгу

Центр навчально-виробничого тренінгу як самостійний структурний підрозділ розпочав свою діяльність у 2001 році.

До 2014 р. мав назву Центру навчально-тренінгових фірм.

Трудовий колектив Центру – це високопрофесійні фахівці, які мають досвід практичної діяльності у сфері реального бізнесу та досвід викладацької діяльності.

Директор ЦНВТ

Кузьменко Оксана Сергіївна

Метою створення Центру навчально-виробничого тренінгу є проведення навчального тренінгу - перспективної освітянської технології, яка призначена для оволодіння слухачами сучасних методів та прийомів прийняття рішень з питань загального та функціонального менеджменту, бізнес-планування, економіки, логістики, фінансів, бухгалтерського та податкового обліку, маркетингових досліджень, управління персоналом, опанування навичок проведення господарсько–фінансових операцій та виконання службових обов’язків на окремих робочих місцях імітаційних підприємств.

Відповідно до "Державного стандарту освіти" в Україні обов'язковим елементом освітньо-професійної підготовки студентів навчальних закладів усіх рівнів акредитації є практична підготовка, яка повинна відповідати освітньо-професійній програмі підготовки фахівця, а також враховувати специфіку галузей економіки, в яких працюватиме випускник після закінчення навчання, особливості підприємств, що є базами практики.

Основним завданням діяльності Центру навчально-виробничого тренінгу є організація і проведення навчального тренінгу. Тренінг організовано на первинних посадах адміністративно-управлінського апарату віртуального підприємства, що відповідає освітньо-кваліфікаційному рівню вищої освіти «бакалавр» і дозволяє забезпечити закріплення знань і набуття навичок, достатніх для виконання завдань та обов’язків відповідного рівня професійної діяльності.

Віртуальне підприємство – об’єкт навчального тренінгу – функціонує в режимі реального часу, тобто інформаційна база тренінгу є актуальною, постійно доповнюється та розширюється в часі. Розвиток інформаційної бази діяльності віртуального підприємства забезпечується зусиллями адміністратора бази даних, викладачів – керівників тренінгу, а також самих студентів, які розробляють плани діяльності підприємства, готують відповідне інформаційне забезпечення окремих бізнес-операцій та процесів.

В теперішній час у Центрі створено та забезпечено підтримку функціонування в режимі реального часу віртуального роздрібного торговельного підприємства - товариства з обмеженою відповідальністю «Гермес» та його дочірнього підприємства готельно-туристичного комплексу «Гермес-сервіс», на базі яких і проводиться навчальний тренінг студентів.

Працівники ЦНВТ приділяють значну увагу удосконаленню методичного та програмного забезпечення з метою підвищення якості тренінгових занять та постійної модернізації практичної підготовки студентів, а також підтримують в функціональному режимі повний комплекс інформаційного забезпечення діяльності віртуальних підприємств.

Для встановлення більш тісних зв'язків з базами практики студентів КНТЕУ в Центрі навчально-виробничого тренінгу протягом періоду навчання організовуються і проводяться круглі столи, відкриті лекції, тренінги та семінари з актуальних питань функціонування ринкової економіки, конкурентоспроможності та проблем практичної підготовки випускників вищих навчальних закладів.

Центр навчально-виробничого тренінгу презентує свою діяльність представникам вищих закладів освіти та представникам сектору реального бізнесу. Діяльність Центру була продемонстрована закордонним делегаціям (США, Франції, Німеччини, Греції, Італії, Японії, Китаю, Польщі, Словаччини), делегаціям країн СНД, представникам вищих закладів України.

Центр навчально-виробничого тренінгу посідає особливе місце у системі здобуття вищої освіти, адже його особливістю є надання сучасних затребуваних практичних знань та навичок, які підвищують конкурентоспроможність студента, формування необхідних професійних компетентностей для подальшого успішного працевлаштування молодого спеціаліста.

Контактна інформація:

Адреса: м. Київ, вул. Чигоріна, 57а

Телефон: (044) 529 – 72 – 22, (044) 529 – 03 – 30

E-mail: cntf@knteu.kiev.ua, cnvt@ukr.net

12.06.2013
act
2898
остання редакція 29.12.2016
42265