logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
Київський національний
торговельно-економічний
університет
logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
img

Центр тестування та моніторингу знань

Центр тестування та мoніторінгу знань

Центр тестування та моніторингу знань

Наша адреса: 02156, м. Київ, вул. Кіото, 19, кімн. А-530 

Електронна пошта:
 ctmz_intelekt@knteu.kiev.ua

Директор -

Глушкова Тетяна Геннадіївна,
кандидат технічних наук, доцент

  Центр тестування та моніторингу знань створений у квітні 2007 р. з метою запровадження сучасної системи визначення рівня загальноосвітньої та фахової підготовки абітурієнтів при вступі до університету та структурних підрозділів, посилення координації та методичного забезпечення проведення вступних випробувань; організації та проведення постійно діючого моніторингу якості освіти в університеті та його структурних підрозділах.

    Основні завдання Центру:
— координація, контроль та методичне забезпечення роботи приймальних комісій щодо проведення комплексних вступних випробовувань (співбесід) з фахових дисциплін для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів "магістр", "бакалавр" за скороченою формою навчання при вступі до університету та структурних підрозділів.
— організаційно-методична підготовка та проведення контролю знань студентів, моніторингу якості освіти в університеті та його структурних підрозділах.

Діяльність Центру впродовж 2007-2013 років:

— З метою якісного методичного забезпечення вступних випробовувань при вступі до університету та структурних підрозділів:
— щорічно організується розробка, здійснюється узгодження та видання Програм вступних випробовувань з фахових дисциплін для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів "магістр", "бакалавр" за скороченою формою навчання.

— створено та щорічно оновлюється базовий пакет тестів для комплексних вступних випробовувань з фаху за 33 магістерськими програмами та 26 спеціалізаціями, що на сьогоднішній день налічує 64 642 тести з 62 фахових дисциплін, 
— щорічно формуються варіанти тестових завдань для проведення вступних випробовувань для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів "магістр" та "бакалавр" за скороченою формою навчання.

— З метою визначення наявного рівня знань студентів:
— організовано та проведено 3 етапи вхідного контролю знань студентів І курсу денної форми навчання з української мови та математики.
— при проведенні вхідного контролю перевірено рівень знань 2650 студентів І курсу денної форми навчання з української мови та 3249 студентів з математики. 
— результати проведення етапів вхідного контролю знань з української мови та математики оброблено, проаналізовано та підготовлено аналітичні звіти.

— З метою визначення рівня засвоєння студентами дисциплін:
— створено та оновлюється банк тестів для проведення контролю залишкових знань студентів, що на сьогоднішній день налічує 47968 тестів з 148 дисциплін та сформовано варіанти тестових завдань з зазначених дисциплін. 
— організовано та проведено 6 етапів контролю залишкових знань студентів 1-4 курсів та 2 етапи контролю знань студентів магістеріуму.
— в процедурі проведення контролю залишкових знань перевірено рівень знань 8037 студентів 1-4 курсів з 323 академічних груп та 986 студентів магістеріуму з 53 груп.
— результати проведення всіх етапів контролю залишкових знань оброблено, проаналізовано та підготовлено аналітичні звіти, що доведені до відома ректорату та деканатів і стали предметом ретельного аналізу з метою виявлення недоліків у підготовці фахівців, розробки заходів стосовно їх усунення та будуть підґрунтям для активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів, системного вдосконалення навчального процесу та забезпечення постійно діючої системи моніторингу якості освіти в університеті та його структурних підрозділах.

16.06.2013
nastya
3351
остання редакція 10.05.2017
redactor