logo
Кафедра філософських та соціальних наук
Кафедра філософських та соціальних наук
logo
Кафедра філософських та соціальних наук
img

Головна сторінка

філософських та соціальних наук

Кафедра філософських та соціальних наук (зав. кафедри - доктор політичниїх наук,  професор Н.А. Латигіна) була створена в 1966 р.

У 2016/2017 навчальному році кафедра забезпечує викладання 28 дисциплін, зокрема нормативні гуманітарні дисципліни; дисципліни за вибором студентів;дисципліни для аспірантів та магістеріуму.

На сьогодні створено навчально-методичне забезпечення усіх дисциплін. Розроблені програми та робочі програми, опорні конспекти лекцій, комп’ютерні програми з контролю знань студентів, методичні рекомендації до самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання; видані підручники, навчальні посібники, хрестоматії, практикуми тощо.

14.10.2014
JuliaGajdaj
6158
остання редакція 15.02.2017
41571