logo
Кафедра кібернетики та системного аналізу
Кафедра кібернетики та системного аналізу
logo
Кафедра кібернетики та системного аналізу
img

Головна сторінка

кібернетики та системного аналізу

Кафедра кібернетики та системного аналізу   

Запрошуємо абітурієнтів взяти участь у Всеукраїнській олімпіаді КНТЕУ по Системному аналізу. Зареєструйтесь за посиланням, пройдіть 2 тури (І - віддалений, ІІ - у самому КНТЕУ) та отримайте додатково від 1 до 20 балів до свого ЗНО при вступі на спеціальність "Системний аналіз"! Деталі дивіться тут!

Кафедра кібернетики та системного аналізу здійснює підготовку фахівців за спеціальністю "Системний аналіз" та за спеціалізацією "Економічна кібернетика" (спеціальність "Економіка"), за освітніми ступенями бакалавра та магістра (денна та заочна форми навчання). 

"Економічна кібернетика" "Системний аналіз"
Основні фахові компетентності випускників
 • здатність виявляти закономірності функціонування сучасної економіки на мікро- та макрорівні;
 • здатність будувати теоретичні та прикладні моделі, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані результати;
 • здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення економічних задач;
 • здатність застосовувати комп’ютерні технології обробки даних для вирішення економічних завдань, здійснення аналізу інформації та підготовки аналітичних звітів;
 • здатність до усної та письмової комунікації англійською мовою
 • знання універсальних і спеціалізованих мов програмування, мов імітаційного моделювання.
 • знання основ теорії пізнання, методів аналізу, синтезу та моделювання систем і процесів у різних галузях людської діяльності, основних механізми мислення та логічного виведення;
 • знання універсальних і спеціалізованих мов програмування, мов імітаційного моделювання;
 • розробка методів і алгоритмів оптимізації бізнес-процесів;
 • здійснення системного аналізу взаємопов’язаних процесів різної природи, формулювання критеріїв, обмежень та суттєвих факторів при розробленні моделей систем;
 • розв’язування задач прогнозування процесів в динамічних системах;
 • розробка алгоритмів підтримки прийняття рішень в умовах невизначеності, ризику та конфліктних операцій.
Основні перспективи працевлаштування випускників
 • адміністратор бази даних;
 • адміністратор системи;
 • аналітик комп’ютерних систем;
 • економіст-аналітик;
 • розробник інформаційної системи;
 • Web-майстер;
 • Web-програміст;
 • адміністратор мережі;
 • фахівець із супроводу програмного забезпечення;
 • фахівець із систем захисту інформації та програм;
 • системний аналітик;
 • бізнес-аналітик;
 • розробник проектів;
 • фахівець з інформаційних технологій;
 • фахівець із розробки та тестування програмного забезпечення;
 • аналітик з питань фінансово-економічної безпеки;
 • інженер з управління та обслуговування систем;
 • консультант із системних питань в апараті органів державної влади.

Дізнатися більше про спеціальність "Економічна кібернетика"

Дізнатися більше про спеціальність "Системний аналіз"

Сторінка "Системного аналізу" у Facebook

04.06.2017
JuliaGajdaj
7187
остання редакція 24.02.2018
42718