logo
Кафедра економічної теорії та конкурентної політики
Кафедра економічної теорії та конкурентної політики
logo
Кафедра економічної теорії та конкурентної політики
img

Головна сторiнка

економічної теорії та конкурентної політики

Кафедральний день – середа.

Кафедра економічної теорії та конкурентної політики є однією з базових кафедр університету. Вже понад 30 років вона забезпечує фундаментальну економіко-теоретичну підготовку студентів на всіх факультетах та спеціальностях КНТЕУ. Високопрофесійний кадровий потенціал кафедри отримав визнання не лише у межах університету, а й у межах країни. Кафедра відома серед фахівців своїми підручниками та науково-методичними розробками з таких дисциплін, як: "Економічна теорія", "Макроекономіка", "Мікроекономіка", "Державне регулювання економіки" та ін. Викладачі кафедри відомі своїми монографіями, публікуються у таких визнаних вітчизняних журналах, як "Економіка України", "Фінанси України", "Банківська справа" тощо.

Кафедра готує фахівців в сфері захисту економічної конкуренції. З кафедрою щодо підготовки фахівців зі спеціалізації "Управління у сфері економічної конкуренції" плідно співпрацюють керівники та провідні спеціалісти Антимонопольного комітету України та його підрозділів. Управління у сфері економічної конкуренції – це самостійне, деталізоване коло професійних завдань та обов’язків, спрямованих на досягнення визначених цілей державної політики щодо забезпечення дотримання антимонопольного законодавства суб’єктами економічної діяльності, захисту інтересів підприємців та споживачів від його порушень, сприяння процесу створення конкурентного середовища.

Освітні ступеня «бакалавр» та «магістр»

Спеціальність «Менеджмент», Спеціалізація «Управління в сфері економічної конкуренції»

Основні дисципліни: конкурентоспроможність національної економіки, юридична відповідальність у сфері підприємницької діяльності, конкурентна політика, державний контроль у сфері економічної конкуренції, захист від недобросовісної конкуренції, міжнародна конкуренція, контроль за монопольним ціноутворенням та ін.

Ключовими напрямами майбутньої діяльності випускника є:

  • обробка статистичних даних; робота з сервісними програмами;
  • обробка та аналіз планово-економічних показників діяльності  підприємства, установи, організації;
  • розробка тактичних та стратегічних планів діяльності підприємства, установи, організації;
  • здійснення управлінської діяльності; організація бізнес-процесів;
  • здійснення антикризового управління на мікро- та макрорівнях;
  • дослідження конкретних товарних ринків;
  • проведення системного аналізу конкурентного середовища;
  • проведення експертиз з метою виявлення фактів порушення законодавства про захист економічної конкуренції;
  • захист прав споживачів;
  • пошук оптимальних управлінських рішень у сфері економічної конкуренції.

Сферою професійної діяльності випускника магістра є планувально-аналітична, організаційна, дослідницька та освітня діяльність на середньому та вищому рівнях управління в органах державної влади (Антимонопольного комітету України) та місцевого самоврядування; середньому та вищому рівнях управління на підприємствах різних форм власності та організаційно-правових форм. Випускними можуть працювати на посадах: експерт-аналітик, консультант з питань управлінської діяльності, державний інспектор, інспектор-експерт з фінансової роботи, викладач, економіст, провідний і старший спеціаліст з управління в сфері економічної конкуренції, провідний спеціаліст відділу досліджень і розслідувань, науковий співробітник.

Кафедра економічної теорії та конкурентної політики (зав. кафедри - д-р екон. наук, проф. В.Д. Лагутін) вперше в Україні розпочала підготовку фахівців у сфері конкурентної політики (спеціальність "Управління у сфері економічної конкуренції"). Кафедра здійснює підготовку фахівців за сучасними навчальними планами, де комплекс теоретичних та профілюючих дисциплін містить понад 20 найменувань, у тому числі: економічна теорія, макроекономіка, мікроекономіка, антимонопольна діяльність та ін.

При кафедрі діє аспірантура та докторантура, постійно працюють наукові студентські гуртки.

Навчально-виховний процес забезпечують 15 викладачів, у т.ч.: 5 професорів, 9 доцентів, 1 старший викладач. 100% викладацького складу кафедри мають наукові ступені докторів і кандидатів наук.

17.06.2013
chronon
8457
остання редакція 19.04.2018
41046