logo
Кафедра фінансового аудиту
Кафедра фінансового аудиту
logo
Кафедра фінансового аудиту
img

Головна сторінка

фінансового аудиту

    

Кафедру фінансового аудиту було створено у 1985 р. у результаті реорганізації кафедри бухгалтерського обліку та економічного аналізу, а також переіменування у 2016 р. кафедри фінансового аналізу і контролю . Вона є випусковою для студентів зі спеціальності "Облік і аудит" за спеціалізаціями "Державний фінансовий контроль" та "Аудит державних фінансів" за рівнями підготовки "Бакалавр", "Спеціаліст" і "Магістр", спеціальності "Фінанси і кредит", спеціалізація "Фінансовий аналітик" за рівнем підготовки "Магістр". Має аспірантуру і докторантуру. Кафедра фінансового аналізу і контролю здійснює підготовку фахівців відповідно до укладених угод із Міністерством закордонних справ України, Рахунковою палатою України, Державною фінансовою інспекцією України тощо. Навчання студентів здійснюється за сучасними навчальними планами, а комплекс профілюючих дисциплін ґрунтується на авторських методичних розробках. 


    Студенти здобувають знання у сфері державного контролю та аудиту, правознавства, економічного аналізу, бухгалтерського обліку в обсязі, який вимагається для отримання диплому фахівця з обліку і аудиту вищої кваліфікації.
    Випускники кафедри можуть працювати керівниками та бухгалтерами як в бюджетних установах й організаціях, так і на комерційних підприємствах, а також контролерами-ревізорами, податковими інспекторами, аудиторами, внутрішніми аудиторами, аналітиками, відомчими ревізорами, консультантами з обліку і аудиту тощо. На сьогоднішній день фахівці цього напряму користуються найвищим попитом на ринку праці. 
    В університеті діє військова кафедра. Закінчивши навчання, випускники отримують військове звання лейтенанта і мають право надалі працювати в податковій міліції, Міністерстві внутрішніх справ, Службі безпеки України.
    Випускники кафедри мають право продовжити навчання в аспірантурі і докторантурі за спеціальністю "Бухгалтерський облік, аналіз і аудит". Високий рівень наукового керівництва в аспірантурі й докторантурі, що забезпечується якісним складом кафедри, ґрунтується на засадах наукових шкіл професорів Мниха Є.В., Білухи М.Т.
    Науково-педагогічний склад кафедри фінансового аудиту сформований із високоосвічених фахівців. 89% викладацького складу кафедри мають наукові ступені кандидата та доктора економічних наук. На кафедрі працює п’ятеро викладачів, нагороджених знаком "Відмінник освіти України". Значний практичний та науковий досвід роботи багатьох викладачів надає можливість здійснювати ефективне керівництво науковою роботою студентів, забезпечувати навчальний процес високоякісною методичною літературою, впроваджувати в нього різноманітні форми і методи, які дозволяють випускникам здобути ґрунтовні знання з базових дисциплін, розширити світогляд, вивчаючи світовий досвід, оволодіти професією на високому рівні та набути визнання своїх колег.

17.04.2013
JuliaGajdaj
5360
остання редакція 23.10.2016
41263