logo
Кафедра вищої та прикладної математики
Кафедра вищої та прикладної математики
logo
Кафедра вищої та прикладної математики
img

Головна сторінка

вищої та прикладної математики

    Кафедра вищої та прикладної математики створена одночасно з заснуванням університету як один із підрозділів Київського торговельно - економічного інституту в 1966 р.

    З 2002 р. кафедру очолював В.І. Денисенко, кандидат фізико-математичних наук, доцент випускник Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка, а з нового 2016-2017 н.р. кафедру очолила доктор фіз.-мат. наук, професор О.К. Щетініна

         Нині у професорсько - викладацькому складі працює 20 викладачів. 2 доктори фізико - математичних наук, 2 доктори технічних наук, 1 доктор біологічних наук та 12 кандидатів фізико - математичних наук. Мають звання професора - 4 викладачі, звання доцентів 10 викладачів.

         Колектив кафедри вищої та прикладної математики спрямовує зусилля на вдосконалення процесу викладання вищої та прикладної математики. З метою підготовки висококваліфікованих фахівців викладачі традиційно проводять лекційні та практичні заняття зі студентами усіх факультетів університету з таких курсів: «Математика для економістів», «Вища математика», «Вища та прикладна математика», «Економіко-математичне моделювання», «Фінансова математика».

    22-23 червня 2017 року відбулася унікальна за масштабом, змістовним наповненням та ціннісним підходом подія для всієї країни – Перший міжнародний конгрес із питань реформування системи управління безпекою дорожнього руху в Україні під гаслом: «Безпека на дорогах України заради життя людини». Організатором форуму виступили Торгово-промислова палата України та Науково-дослідний інститут економічних і управлінських проблем БДР.

Форум відбувся за участю керівництва Кабінету міністрів України, профільних міністерств, відомств, комітетів Верховної Ради, обласних державних адміністрацій, Київської міської державної адміністрації, громадських організацій, міжнародних і українських експертів, представників бізнесу, Світового банку, Європейського інвестиційного банку, ЄБРР, дипломатичних представництв, експертів країн ЄС та ін.

Чисельні представники колективу викладачів кафедри вищої та прикладної математики Київського національного торговельно-економічного університету, а саме завідувач кафедри вищої та прикладної математики Щетініна О.К., професор кафедри вищої та прикладної математики Карташова С.С., доценти кафедри вищої та прикладної математики Денисенко В.І., Діденко Ю.Ф., Ковальчук Т.В., Котляр В.Ю., Мащенко Л.З., Михайленко С.В., взяли участь у Міжнародному конгресі.

Метою Міжнародного конгресу стало створення комунікаційного майданчика длярозвитку партнерства між державою, суспільством і бізнесом задляоптимізації правової, організаційної та економічної основи діяльностіщодо зниження рівня дорожньо-транспортного травматизму.

Під час заходу учасники конгресу обговорили державну політику в сфері дорожньої безпеки, її основні напрями та пріоритети, джерела фінансування та реалізацію заходів для організації безпеки дорожнього руху, профілактику дитячого дорожньо-транспортного травматизму, безпеку автомобільних доріг і дорожньої інфраструктури, захист інтересів постраждалих у ДТП, можливості органів місцевого самоврядування в організації системи управління безпекою дорожнього руху тощо. З програмою конгресу можна ознайомитись за посиланням https://www.ucci.org.ua/events/forums-and-conferences/bezpeka-na-dorogakh-ukrayini-zaradi-zhittia-liudini.

Викладачі кафедри вищої та прикладної математики КНТЕУ взяли участь у роботі секції № 1 «Економічний механізм підвищення безпеки дорожнього руху», модератором якої виступила д.ф.-м.н., професор Щетініна О.К. Спікери секції ‒ д.ф.-м.н., професор Щетініна О.К., д.біол.н., професор Карташова С.С. проаналізували закордонний досвід країн з розвиненою автомобілізацією і можливості його адаптації до українських реалій, підняли питання недооцінки людського життя в країні, розглянули економічні підходи до управління системою безпеки дорожнього руху,  окреслили напрями розвитку партнерства між державними установами та підприємствами приватного бізнеса. Розглянуті питання представляють виключний інтерес як в науковому плані, так для практичного застосування в сфері управління системою безпеки дорожнього руху в Україні.

Відповідно до оцінок експертів, якісна реалізація заходів державної Стратегії підвищення безпеки дорожнього руху за рахунок проведення наукових досліджень і розробок із метою поліпшення інфраструктури дозволить зменшити до 2020 року травматизм та кількість загиблих і травмованих на дорогах на 50 відсотків.

За підсумками конгресу всі внесені учасниками пропозиції та зауваження з питань реформування системи управління безпекою дорожнього руху будуть узагальнені, разом із Підсумковою резолюцією внесені на розгляд державних органів влади.

15.10.2013
Vladimir
3440
остання редакція 26.06.2017
41370